logo detelina

 

ДГ „ДЕТЕЛИНА“- гр. Божурище

Адрес за кореспонденция:

 гр.Божурище, п.к. 2227, ж.к.”Жилища” №2

тел.: 02/9932970

Директор:

Ивалина Тодорова /Иванинска/

тел.:0879/886900

Домакин:

Людмила Младенова

тел.:02/9932917

І. Актуални данни

ДГ ”Детелина” се намира в центъра на град Божурище. Сградата е строена специално за детска градина и разполага с помещения за 6 групи. Децата, посещаващи градината са разпределени по групи съобразно тяхна възраст, както следва:

  • яслена група – за деца от 10 месеца до 3 години;
  • І ”А” група – за деца от 2 и половина – до 3 и половина години /преходна група/;
  • І група – от 3 до 4 годишна възраст;
  • ІІ група – от 4 до 5 годишна възраст;
  • ІІІ група – от 5 до 6 годишна възраст;
  • ІV (подготвителна за училище) група – от 6 до 7 годишна възраст.

Детската градина разполага с двор от 5 декара с обособени детски площадки за всяка група.

В градината има медицински кабинет, а така също и методичен кабинет, който се използва и като кабинет по английски език и ателие за приложни изкуства. В него е обособен компютърен кът за задоволяване на широките потребности на учители и деца.

На първия етаж е оформен автентичен битов кът, в който възпитаниците на детската градина се запознават с народните приказки и легенди.

Децата се възпитават и обучават от учители, които са с висока професионална квалификация, предимно с висше образование. Към всяко дете те се отнасят не само професионално, но и с много обич и разбиране за удовлетворяване на неговите лични потребности. В детската градина е изградена атмосфера на творческо сътрудничество и взаимопомощ между учителите и работа в екип в отделните групи.

Към ДГ ”Детелина” има открит и филиал със смесена група в с. Храбърско.

ІІ. ДГ ”Детелина” предлага:

  1. Високо квалифициран педагогически персонал и музикален ръководител.
  2. Допълнителни дейности:

– английски език;

– танци на народите и народни танци;

– приложни изкуства;

– плуване;

– ски училище;

– логопед.

3. Здравен кабинет и ежедневен филтър.

4. Диагностика в подготвителна група в края на учебната година.

ІІІ. История на детската градина
ДГ „Детелина” е открита през месец април 1978 година. Наричали са я градината на военните, защото е построена от строителни войски под прякото ръководство на генерал Славчо Трънски за нуждите на многобройните семейства на военнослужещи на територията на Божурище. Построена е по типов проект и в началото е под ръководството на директора Стоянка Цолова, под името ДГ – ясли и градина. От 01.10.1979 г. е самостоятелна градина с името “Генерал Владимир Заимов” – като името на военния завод в с. Божурище . Директор на вече отделената и обособена като самостоятелна детска градина е Павлина Христова Ангелова. В периода от 1980г. до 1992г. детската градина е с друго име – ДГ №2. На 15.09.1992 година заедно с тържеството за откриване на учебната година, се прави и водосвет от отец Богомил и по предложение на педагогическия колектив детската градина е именувана с името „Детелина”. През този период в детската градина се провеждаше учебно-възпитателната работа на високо ниво, за което говорят провежданите методични обединения с открити уроци от учителите. На един открит урок е имало посещения от 20-30 педагози. Едни от празниците и развлеченията са били: „На чаша руски чай”; дискотека с песните на Бисер Киров; участия в прегледа на художествената самодейност; концерт под ръководството на музикалния ръководител при гостуването на кмета на Будапеща в детската градина; общински карнавал на децата за международния ден на детето; физкултурен празник на конната база „Ние растем калени и здрави”, съвместно с детските градини в общината и училището.

През м. август 1993 г. г-жа Ангелова се пенсионира и като нов директор е назначена Ивалина Миткова Иванинска- учител от 1978 г. в ДГ”Детелина”.

Акцентът при обучението на децата е насочен към подготовката на възпитаниците за училище, при което се постигат изключително високи резултати. За организация на празниците и развлеченията е изработен културен календар, който се обогатява и разнообразява всяка година.

През 2007 година композиторът Росалин Наков заедно с поета Румен Николов написаха специално за ДГ ”Детелина” песента “Детелина”, която стана химн на детската градина. През същата година на педагогически съвет се одобри лого на детската градина и знаме, което в края на всяка учебна година се предава от знаменосеца от подготвителна група на по- малките.

През цялото съществуване на детската градина, ръководството и учителския колектив са разчитали на изключително ползотворното сътрудничество и подпомагане дейностите в детската градина от страна на родителите на децата. Към ДГ „Детелина” има изградено родителско настоятелство „За децата на ДГ ”Детелина 1978”, което активно съдейства при организация на дейностите и реализиране на идеи на колектива на градината.

Ако търсите обич и професионално отношение към Детето си, ако сте готови на сътрудничество и съпричастност към живота на Детето ви в детската градина, ако искате заедно да празнуваме празници и народни обичаи, заповядайте в голямото семейство на ДГ ”Детелина”.

За повече информация можете да посетите сайта на ДГ “Детелина”: https://detskagradinadetelina.com/