Община Божурище се присъедини към „Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги“, който предоставя възможност на гражданите и бизнеса да заявяват и заплащат електронни административни услуги. Активирана е и функционалността „Централен Виртуален ПОС терминал“, чрез който могат да се заплащат таксите на предоставяните от общината електронни услуги, като потребителите (заявителите на услуги) не дължат преводни такса и комисионни за извършените операции. Заплащането може да стане чрез дебитни или кредитни карти.