Уважаеми съграждани,

успяхме да подадем заявления и искане за финансиране към Министерство на финансите в определения срок за проектиране и изграждане на следните обекти:

1. „Изграждане на открита спортна площадка към вече одобрен за финансиране проект за ново училище в парк „Орлите“ в гр. Божурище.”

2. „Вертикална планировка на вече одобрен за финансиране проект на ново училище в парк „Орлите“ в гр. Божурище”.

3. „Реконструкция, отводняване, асфалтиране и благоустройство на междублоковото пространство кв. „Пролет“ бл.1, 2, 3 и 4 в гр. Божурище“.

4. „Реконструкция, отводняване, асфалтиране и благоустройство на междублоковите пространства на кв. „Пролет“ бл. 6, 7, 8 и бл. 11, 12, 13 в гр. Божурище“.

5. „Основен ремонт на ул. „Васил Левски“, изграждане на канализация и асфалтиране от пресечка с ул. „ Георги Бенковски“ при О.Т. 189 до пресечка с бул. „Иван Вазов“ при О.Т.185 в гр. Божурище“.

6. „Реконструкция и асфалтиране на ул. „Захари Стоянов“ – от пресечка с бул. „Европа“ при О.Т. 101 до О.Т.98 в гр. Божурище“.

7. „Реконструкция и асфалтиране на улици: „ Иглика“, „Янтра“, „Кокиче“ и „Явор“ в гр. Божурище“.

8. „Реконструкция, асфалтиране и благоустройство на терени около общинския пазар в гр. Божурище“.

9. „Реконструкция и асфалтиране на улици: „ Лотос“, „Кипарис“, „Роза“ и „Рила“ в гр. Божурище“.

10. „Реконструкция и асфалтиране на улици: „Трети март“, „Малина“ и „Отец Паисий“ в гр. Божурище“.

11. „Реконструкция и асфалтиране на улици: „Люлин“, „Даме Груев“, „Неофит Рилски“, „Бреза“ и „Генерал Гурко“ в гр. Божурище“.

12. „Реконструкция и асфалтиране на ул. „Мура“, гр .Божурище“.

13. „Изграждане и асфалтиране на ул. „Цар Самуил“ в гр. Божурище“.

14. „Реконструкция, асфалтиране, отводняване и благоустройство на междублоковото пространство при блоковете на „Минстрой“ в гр. Божурище“

15. „Реконструкция и асфалтиране на улици: “Младен Панов” и “Христо Ботев”в с. Гурмазово“.

16. „Реконструкция на водопровод и асфалтиране на пътна настилка на улица “Васил Левски” в с. Пролеша“.

17. „Реконструкция и асфалтиране на улица “Васил Левски”в с.Гурмазово“.

18. „Изграждане на тротоари на територията на гр. Божурище – тротоар на улица, започваща от бул. „Европа“ към Индистриални зони и тротоар на бул. „Европа“ в участък от ОТ 402 до ОТ 215 при пресечка с ул. „Г. Бенковски“.

19. „Изграждане и асфалтиране на улици в кв. „Девети септември“ в гр.Божурище – ул. “Орел”, ул. “Лястовица”, ул. “Щъркел” и ул. “Феникс”.

20. „Изграждане и асфалтиране на ул. “Гранит” в с. Росоман“.

21. „Реконструкция и асфалтиране на ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ в с. Делян“.

22. „Реконструкция и асфалтиране на общински път към м. Белица в с. Хераково.

23. „Изграждане на тротоар на бул. „Гурмазовско шосе“ в гр. Божурище от пресечката с ул. „Осми март“, до началото на с. Гурмазово“.

24. „Изграждане на тротоар в м. Кантон в с. Хераково, успоредно на главен път I-8“.

25. „Рехабилитация и асфалтиране на Общински път– махала Старо село, с. Храбърско“.

26. „Изграждане на подпорна стена на ул. „Промишлена” от о.т. 91 до о.т. 97 и отводняване на ул.“Космонавт Георги Иванов“ в с. Пожарево“.

27. „Корекция на участък от коритото на р. „Гурмазовска“ в урбанизираната територия на гр. Божурище“.

28. „Реконструкция и асфалтиране на ул.”Беласица” и част от улица “Еделвайс”в гр. Божурище“.

29. „Рехабилитация и реконструкция на водопроводната мрежа и съоръжения на с. Пролеша“.

Продължаваме да работим с пълни сили и желание за развитие на Община Божурище!