Община Божурище назначава още един заместник-кмет. Позицията ще заема Габриела Дончева, която до момент работеше като юрисконсулт към общината. Ресорните направления на длъжността на г-жа Дончева, включват: устройство на територията, европейски програми и проекти, обществени поръчки, екология, транспорт и общинска собственост.

Пожелаваме бъдещи професионални успехи!

Gabi