Желаещите да предадат своите стари уреди, могат да го направят чрез подаване на заявка на място в Община Божурище или на тел. 0878 375 053 (лице за контакт – Мария Костадинова), в срок от 01.04. до 30.04.2023г.

Необходимо е да посочите име, адрес, телефон за връзка, вид и брой на електроуредите, които ще се извозват.