Ако имате стари или неработещи печки, перални, телевизори, хладилници, компютри, монитори, климатици, ел. инструменти, прахосмукачки, мобилни телефони и всякакви други електроуреди, можете да направите своята заявка за безплатно посещение на мобилна група до Вашия адрес, която ще ги извози за рециклиране.

Желаещите да предадат своите стари уреди, могат да го направят чрез подаване на заявка на място в Община Божурище или на тел. 0878 375 053 (лице за контакт – Мария Костадинова), в срок от   01.03. до 31.03.2024 г.

Необходимо е да посочите име, адрес, телефон за връзка, вид и брой на електроуредите, които ще се извозват.

За да запазим природата чиста, не изхвърляйте безотговорно старите и неработещи електроуреди!

Системата за разделно събиране намалява потенциалните опасности за човека и природата! Благодарим Ви!