Вчера, 09.02.2023 г., в големия салон на НЧ „Христо Ботев 1934“ се проведе информационна среща по повод санирането на многопрофилните жилищни сгради на територията на общината ни.
На срещата присъстваха експерти от община Божурище и желаещите да се информират наши съграждани. Събитието предизвика интерес, а нашите експерти подробно отговориха на въпросите на присъстващите и дадоха разяснения във връзка с конкретни казуси.

Заместник-кметът по строителство и устройство на територията г-жа Габриела Дончева-Терзийска откри събитието с обявяването на това, че процедурата за саниране „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – етап I” по Националния план за възстановяване и устойчивост е отворена.

Крайният срок за кандидатстване за гражданите пред общинската администрация е 10.05.2023 г.

Допустими за участие в програмата са всички многофамилни жилищни сгради, които се управляват по реда на Закона за управление на етажната собственост и са проектирани преди 26 април 1999 г., и имат най-малко 4 самостоятелни жилища.

Безплатно може да се санират блокове, за които трябва да бъдат подадени документи от Общината до края на месец май 2023 г. За кандидатстващите след този срок, размерът на безвъзмездната финансова помощ се намалява до 80%, тоест собствениците ще трябва да платят 20% от разходите за санирането.

Условията за получаване на финансовата помощ са собствениците на имоти:

✔ Да съзадат Сдружение;
✔ Да се изготви технически паспорт;
✔ Да се направят техническо обследване и обследване за енергийна ефективност;
✔ Изготвянето на тези документи първоначално е за сметка на етажната собственост;
✔ Средствата за тази цел ще бъдат възстановени при одобрение на предложението и сключване на договор за финансиране;
✔ Допустимият разход на домакинство за техническо обследване и паспорт ще е 6.28 лева с ДДС на квадратен метър.

Всички подадени предложения за саниране ще бъдат оценени с точки, според различни критерии като например:

✔ Колко енергия се предвижда да бъде спестена;
✔ Очакваното намаление на въглероден двуокис в резултат на санирането;
✔ Брой на отделните жилища в сградата;
✔ Какъв е делът на съседите, които са подкрепили санирането и др.;
✔ Средства за саниране ще бъдат отпуснати за проектите, събрали най-голям брой точки. Най-много точки се получават за процент енергийно спестяване в годишното потребление на първична енергия в резултат на енергоспестяващите мерки;
✔ Максималният брой точки за един проект е 140, а минималният – 75. Колкото по-голяма е сградата и колкото повече собственици участват в сдружението, толкова е по-голям шансът да се спечели.

Собствениците на имотите сами ще избират фирмите, които ще изготвят техническия паспорт и направят техническото и енергийното обследване.
На информационната среща стана ясно, че е предвидено и разпределение на финансовите средства по процедурата. Така например, за всяка община е определена максимална стойност на безвъзмездната финансова помощ, която тя може да получи за сгради на своята територия.
За Община Божурище таванът е 15 милиона лева.

Общинската администрация призовава гражданите да подготвят своите документи за кандидатстване до 10.05.2023 г., за да може, ако се наложи, да бъдат коригирани навреме!

Отговорно лице, към което гражданите могат да се обръщат за информация в Община Божурище, е – инж. Диляна Керемедчиева – главен инженер на общината.

Повече информация относно стъпките за подготовка на проектните Ви предложения, както и необходимите документи и образци на такива, можете да получите от тази страница, бутон „Проекти“.