До жителите на община Божурище,

Уведомяваме Ви, че Община Божурище стартира тазгодишното записване на желаещите да закупят дърва за огрев, през горското стопанство, за отоплителен сезон 2024 – 2025 г.

За целта се изисква подаване на заявление до кмета, съответно до кметския наместник на населеното място, което да съдържа следната информация:

  • Три имена;
  • Адрес на територията на общ. Божурище;
  • Желано количество дърва (до 10 пр. куб. м.);
  • Телефон за връзка;

Право на закупуване на дървесина имат всички лица представители на едно домакинство, с постоянен или настоящ адрес на територията на общината.

Срокът за подаване на заявления е до 31.03.2024 г.