Община Божурище търси да назначи общ работник в звено „Чистота и озеленяване“ на пълно работно време.220088454_2612703899030866_5607947945461783996_n

I. МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

1. Образование – няма изисквания;

2. Физически и психически здрав;

II. ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ: Почистване, окосяване и поддържане на зелените площи, подрязване на храсти и дървета в парковете и градинките, ръчно почистване на сняг през зимния период. Текуща поддръжка и почистване на улици, площади и други обществени терени.

III. ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТИ: Мартин Методиев – младши ескперт в отдел „ИДЕУС“, тел. за контакт: 0878 131790