Община Божурище търси да назначи пет общи работника в звено „Чистота и озеленяване“ на пълно работно време!
Търсим да назначим човек с желание за работа, която включва следните детайли :
МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:
1. Образование – няма изисквания;
2. Физически и психически здрав;
ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ:
 Почистване, окосяване и поддържане на зелените площи, подрязване на храсти и дървета в парковете и градинките, ръчно почистване на сняг през зимния период. Текуща поддръжка и почистване на улици, площади и други обществени терени.
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТИ: Мартин Методиев – младши експерт в отдел „ИДЕУС“,
тел. за контакт: 0878131790
Очакваме да се включите в нашия екип!