Кратко описание на длъжността:

✔Осчетоводяване на придобити ДМА, НДМА, инвентаризации, бракуване на активи, осчетоводяване на служебни аванси, извънбюджетни сметки, приходи и разходи на общината, обслужване на каса

✔Минимални и специфични и изисквания за заемане на длъжността:

✔Образование – средно специално или висше – “професионален бакалавър по …” или по-висока

✔Специалност – счетоводство, икономика, финанси;

✔Професионален опит – задължителен! Кандидатите да са работили в областта на бюджетното счетоводство.

👇Необходими документи:

✔Заявление за участие в подбора;

✔Автобиография;

ℹ️Място и срок за подаване на документите:

📌Кандидатите могат да подават документи лично или чрез пълномощник всеки делничен ден в деловодството на община Божурище, на адрес: гр. Божурище, Бул. „Европа” №85 или по електронен път на официалната поща на общината:

obshtina@bozhurishte.bg, в срок до 15.07.2024 г.

За информация: тел.02/993 31 01 – Невена Петрова – началник отдел „ФБЧР“