Във връзка с предстоящото произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14.11.2021 г., Общинска администрация – Божурище уведомява, че на 30.10.2021г. /събота/ от 8,30 ч. до 17,30 часа ще работят дежурни служители в общинския център и в кметствата, във връзка с изтичането на крайния срок (30.10.2021г.) за подаване на заявления за гласуване по настоящ адрес и заявления от избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия.

Подвижна избирателна секция ще бъде назначена при наличие на не по-малко от 10 гласоподаватели с трайни увреждания, които са заявили желанието си да гласуват с  подвижна избирателна кутия.