Според ЗМСМА кметът на общината назначава заместник-кметове в съответствие с одобрената численост и структура на общинската администрация и определя техните функции.

ЗАМЕСТНИК КМЕТОВЕ НА ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ

Владислава Владимирова Симеонова
Заместник-кмет
Ресорни направления: Образование, култура, спорт, здравеопазване и социални дейности
Родена на 10.09.1988 г.
От град Своге. Понастоящем живее в град Божурище.
Семейно положение: неомъжена
Образование: Бакалавър “Социални дейности”
Професионална квалификация – бизнес администрация, ПГ „Велизар Пеев”- гр. Своге;
Бакалавър по специалност „Социални дейности”, ЮЗУ „Неофит Рилски” – гр. Благоевград;
Професионален опит:
Технически сътрудник на политическа партия за община Своге;
Главен редактор на вестник „Своге днес”;
Общински съветник от 2011 г. до 2019 г.;
Заместник-кмет на община Божурище от месец април 2016 г.;

Телефон за връзка: 0299333233

Приемно време – понеделник от 13:00 ч. – 17:30 ч.  и четвъртък от 09:00 ч. – 12:30 ч.

Ангел Димитров Бухларски
Заместник-кмет
Ресорни направления: ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, ЕКОЛОГИЯ, ТРАНСПОРТ И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
Роден на 20.09.1979 г.
От град Банкя. Понастоящем живее в град Божурище.
Семейно положение: неженен
Образование: Право
Професионален опит:
Юрисконсулт на община Божурище;
Началник отдел “Местни данъци и такси” в Община Божурище;
Заместник-кмет на община Божурище от месец ноември 2019 г.

Телефон за връзка: 0299333233

Приемно време – понеделник от 13:00 ч. – 17:30 ч.  и четвъртък от 09:00 ч. – 12:30 ч.

Габриела Антонова Дончева – Терзийска
Заместник-кмет
Ресорни направления: УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ
Роден на 05.08.1984г.
От град София. Понастоящем живее в град Божурище.
Семейно положение: омъжена
Образование: Право
Професионален опит:
Юрисконсулт на община Божурище;
Старши инспектор “Общински Инспекторат” в Община Божурище;
Заместник-кмет на община Божурище

Телефон за връзка: 0299333233

Приемно време – понеделник от 13:00 ч. – 17:30 ч.  и четвъртък от 09:00 ч. – 12:30 ч.