Име
Длъжност
чл. 49, ал. 1, т. 1
чл. 49, ал. 1, т. 2
чл. 49, ал. 1, т. 3
чл. 49, ал. 1, т. 4
Ваня Кутова Аризанова
Общински съветник
 
 
Весела Владимирова Иванова – Петрова
Общински съветник
 
 
 
Веселка Тодорова Симова
Общински съветник
 
 
 
Георги Илиев Аспарухов
Общински съветник
 
 
 
Десислав Борисов Панов
Общински съветник
 
 
 
Емил Любчов Лазаров
Общински съветник
 
 
 
Жанета Константинова Тодорова
Общински съветник
 
 
 
Иван Бориславов Иванов
Общински съветник
 
 
 
Иван Илиев Миланов
Общински съветник
 
 
 
Кирил Димитров Денин
Общински съветник
 
 
 
Михаил Славчев Славчев
Общински съветник
 
 
 
Петър Георгиев Даскалов
Общински съветник
 
 
 
Филип Георгиев Димитров
Общински съветник
 
 
 
Георги Николаев Димов
Кмет на община
 
 
 
Боряна Благоева Кантарджиева
Кмет на кметство с.Пожарево
20 / 05.12.2023г.
21 / 05.12.2023г.
 
 
Валерий Георгиев Георгиев
Кмет на кметство с.Хераково
 
 
 
Вяра Димитрова Митова
Кмет на кметство с.Гурмазово
22 / 06.12.2023г.
23 / 06.12.2023г.
 
 
Григор Стефков Григоров
Кмет на кметство с.Пролеша
 
 
 
Милен Янчев Николов
Кмет на кметство с.Храбърско
24 / 06.12.2023г.
25 / 06.12.2023г.