ОТЧЕТ за дейността на Общински съвет – Божурище и неговите комисии за периода 01.07.2023г. до 31.12.2023г.

ОТЧЕТ за дейността на Общински съвет – Божурище и неговите комисии за периода 01.01.2023г. до 30.06.2023г.

ОТЧЕТ за дейността на Общински съвет – Божурище и неговите комисии за периода 01.07.2022г. до 31.12.2022г.

ОТЧЕТ за дейността на Общински съвет – Божурище и неговите комисии за периода 01.01.2022г. до 30.06.2022г.

ОТЧЕТ за дейността на Общински съвет – Божурище и неговите комисии за периода 01.07.2021г. до 31.12.2021г.

ОТЧЕТ за дейността на Общински съвет – Божурище и неговите комисии за периода 01.01.2021г. до 30.06.2021г.

ОТЧЕТ за дейността на Общински съвет – Божурище и неговите комисии за периода 01.07.2020г. до 31.12.2020г.

ОТЧЕТ за дейността на Общински съвет – Божурище и неговите комисии за периода от 01.01.2020г. до 30.06.2020г.

ОТЧЕТ за дейността на Общински съвет – Божурище и неговите комисии за периода от 01.01.2019г. до 31.12.2019г.

ОТЧЕТ за дейността на Общински съвет – Божурище и неговите комисии за периода от 01.07.2018г. до 31.12.2018г.

ОТЧЕТ за дейността на Общински съвет – Божурище и неговите комисии за периода от 01.07.2016г. до 30.12.2016г.

ОТЧЕТ за дейността на Общински съвет – Божурище и неговите комисии за периода от 01.01.2016г. до 30.06.2016г.

ОТЧЕТ за дейността на Общински съвет – Божурище и неговите комисии за периода от 01.07.2015г. до 31.12.2015г.

ОТЧЕТ за дейността на Общински съвет – Божурище и неговите комисии за периода от 01.01.2015г. до 30.06.2015г.

ОТЧЕТ за дейността на Общински съвет – Божурище и неговите комисии за периода от 01.01.2014г. до 30.06.2014г.

ОТЧЕТ за дейността на Общински съвет – Божурище и неговите комисии за периода от 01.07.2014г. до 31.12.2014г.

ОТЧЕТ за дейността на Общински съвет – Божурище и неговите комисии за периода от 01.07.2013г. до 31.12.2013г.

ОТЧЕТ за дейността на Общински съвет – Божурище и неговите комисии за периода от 01.01.2013г. до 30.06.2013г.

ОТЧЕТ за дейността на Общински съвет – Божурище и неговите комисии за периода от 01.07.2012г. до 31.12.2012г.

ОТЧЕТ за дейността на Общински съвет – Божурище и неговите комисии за периода от 01.01.2012г. до 30.06.2012г.

ОТЧЕТ за дейността на Общински съвет – Божурище и неговите комисии за периода от 01.07.2011г. до 31.12.2011г.

ОТЧЕТ за дейността на Общински съвет – Божурище и неговите комисии за периода от 01.01.2011г. до 30.06.2011г.