СЪСТАВ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БОЖУРИЩЕ
РЕШЕНИЕ №118/28.11.2019г.

Комисия „Бюджет, финанси, икономическа политика и европейски фондове”

Председател:
Веселка Симова

Членове:
Весела Петрова
Венцислав Симеонов


Комисия „Устройство на територията, общинска собственост и транспорт”

Председател:
Венцислав Симеонов

Членове:
Георги Аспарухов
Иван Миланов


Комисия „Наука, образование, здравеопазване, социална политика, култура и спорт“

Председател:
Петрана Котупанова

Членове:
Теменужка Божкова
Ваня Аризанова


Комисия „Обществен ред, законност и сигурност”

Председател:
Иван Миланов

Членове:
Емил Лазаров
Аспарух Аспарухов


Комисия „Земеделие, гори, екология и околна среда”

Председател:
Весела Петрова

Членове:
Юлиян Методиев
Аспарух Аспарухов


Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

Председател:
Паулина Дудова

Членове:
Георги Димитров

Емил Лазаров