О  Б  Я  В  А 

  

                           За провеждане на конкурс за вакантни длъжности във Военномедицинска

               академия за приемане на военна служба на лица , завършили граждански висши

               училища в страната и в чужбина.

                          За  повече  подробности относно условията на конкурса и  необходимите

               документи за кандидатстване – справка в сайта на Министерството на отбраната

               www.mod.bg  или  в  офиса за военен отчет в община Божурище  (бул.”Европа” 81,

               етаж 2, стая 6). Телефон: 0887/ 565246.

                          Работното време на офиса е  понеделник,  сряда и петък от  09.00ч.  до

               16.00ч.

                       Краен срок за подаване на документи – 02.12.2016г.