ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ

ОБЯВЯВА

свободна позиция за длъжността

 МЛАДШИ ЕКСПЕРТ „ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА”

 

Задълженията, свързани с длъжността са:

– Популяризира дейността на кмета на общината и общината, като цяло;

– Осъществява комуникация с представители на институции, медии, граждани и пр., във връзка с изпълнение на задълженията си и възложените задачи;

– Участва в реализирането на медийния план и инициира информационни кампании;

– Организира пресконференции, интервюта, събития, посещения и събития от информационен характер;

– Поддържа интернет страницата на общината и публикува информацията в него.

– Изпълнява и други задачи, възложени от кмета на общината

 

Изискванията към кандидатите са:

  • Висше образование в сферата на “Връзки с обществеността” и “Журналистика”;
  • Стажът по специалността ще се счита за предимство;
  • Владеене на отличен писмен и говорим български език. Друг западен език ще се счита за предимство;
  • Умения за работа в екип и за управление на времето.

Подборът на кандидатите ще се извърши на два етапа:

1. По документи;

2. Събеседване.

Необходими документи:

Автобиография и мотивационно писмо, които се изпращат по електронен път на e-mail:  bojurob@mail.bg,  до 21.09.2017 г.

Само кандидати, одобрени по документи, ще бъдат поканени на интервю.