Със заповед на командира на Военновъздушните сили
№ РД-83/06.02.2024 г., са обявени 174 (сто седемдесет и четири) вакантни
длъжности за войници във Военновъздушните сили за приемане на военна
служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната
и в чужбина, във военни формирования (в. ф.) от Военновъздушните сили