Със заповед № РД-163 от 22.05.2024г. се ОБЯВЯВА частично бедствено положение на територията на община Божурище за населените места: с. Хераково, с.Златуша, м.Старо село, с.Храбърско и кв. Черна бара, гр.Божурище, с начало 19,00 часа на 22.05.2024г. и се въвежда в действие Общинския план за защита при бедствия.

Заповед № РД-163/22.05.2024г.