ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ – ОБЛАСТ СОФИЙСКА

На основание Заповед №РД-324/08.10.2018 г. на кмета на общината

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ на Площ от 2 кв.м. за поставяне вендинг автомат за топли напитки, разположен във фоайето на сградата на Общината-гр. Божурище

1.Начална тръжна цена: 5.20 лв. на месец без ДДС

2.Депозит за участие: 7.00 лв.

3.Оглед:от 15.10.2018г.-19.10.2018г., вкл., от 09:00 до 16:00 часа, със съдействието на служител от общинска администрация – стая №7.

4.Срок за закупуване на тр. документация-получава се на касата на Общината, най-късно до 16.30 часа на 25.10.2018 г., след заплащане на 20.00 лв.

5.Срок за представяне на предложенията за участие-до 17.30 часа на 25.10.2018 г. в деловодството на Общината

6.Дата, място и час на провеждане на търга – 26.10.2018 г. от .11.00 часа в сградата на общината.

7. Доп. информация – на тел.02/9932913 /в.110