ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ – ОБЛАСТ СОФИЙСКА

На основание заповед №РД-325/08.10.2018г. на кмета на общината

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА:

І. Павилиони на Общински пазар гр. Божурище за търговия и услуги:

  • Павилион D3 – 4 кв.м.     –     Нач. цена 20 лв. с ДДС;    Депозит – 24 лв.
  • Павилиони C6 ,C5– 6кв.м. –   Нач. цена – 30 лв. с ДДС;    Депозит – 36 лв.
  • Павилиони C8 + D6– 10 кв.м. – Нач. цена – 50 лв. с ДДС;  Депозит – 60 лв.

ІІ. Общински терени за временно поставяне на обекти, както следва:

– Терен 15 кв.м., за поставяне на павилион на Български спортен тотализатор – Нач.цена – 75 лв. с ДДС;  Депозит – 90 лв.

-Терен 15 кв.м., за поставяне на павилион за книжарница  – Нач.цена – 75 лв. с ДДС;  Депозит – 90 лв.

-Терен 17 кв.м., отреден за поставяне на павилион за авточасти   – Нач.цена – 85 лв. с ДДС;  Депозит – 102 лв.

1.Оглед на имота – от 15.10.2018г.-19.10.2018г., вкл., от 09:00 до 16:00 часа, със съдействието на служител от общинска администрация – стая №7.

2.Срок за закупуване на тр. документация-получава се на касата на Общината, най-късно до 16.30 часа на 25.10.2018 г., след заплащане на 20.00 лв.

3.Срок за представяне на предложенията за участие-до 17.30 часа на 25.10.2018 г. в деловодството на Общината

4.Дата, място и час на провеждане на търга – 26.10.2018 г. от 14.00 часа в сградата на общината.

5. Доп. информация – на тел.02/9932913 /в.110