ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ – ОБЛАСТ СОФИЙСКА

На основание заповед №РД-323/08.10.2018г. на кмета на общината

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА на ЛАДА  ВАЗ 21214 НИВА, РЕГ.№ СО3576ХА, цвят: тъмно зелен, собственост на Община Божурище

1.Начална тр. цена-2 001.00 лева, без ДДС.

2.Депозит-200.00 лева

3.Стъпка на наддаване–10.00 лв.

4.Оглед:от 15.10.2018г.-19.10.2018г., вкл., от 09:00 до 16:00 часа, със съдействието на служител от общинска администрация – стая №7.

  1. Срок за закупуване на тр. документация-най-късно до 17.30 часа на 25.10.2018 г. За да бъде регистриран, кандидатът представя на комисията всички изискуеми от тръжната документация документи.

6. Дата, място и час на провеждане на търга – 26.10.2018 г. от 09.00 часа в сградата на общината.

7. Доп. информация – на тел.02/9932913 /в.110