ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ – ОБЛАСТ СОФИЙСКА

На основание заповед №РД-380/06.11.2018г. на кмета на община Божурище

ОБЯВЯВА ПОВТОРЕН ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА на ЛАДА ВАЗ 21214 НИВА, РЕГ.№ СО3576ХА, цвят: тъмно зелен, собственост на Община Божурище

1.Начална тр.цена-1800.90 лева, без ДДС.

2.Депозит-180.09 лева

3.Стъпка на наддаване–10.00 лв.

4.Оглед:от 07.11.2018 г. до 14.11.2018 г., вкл., в часовете от 09.00 часа до 16.00 часа, със съдействието на служител от общинска администрация–стая № 7.

  1. Срок за закупуване на тр.документация-най-късно до 16:30 часа на 22.11.2018г. и се заплаща на касата на общината срещу 50.00 лв. с ДДС.

6.Дата, място и час на провеждане на

търга – 23.11.2018г. от 10:30 часа в сградата на Общината.

7.Доп.информация – на тел.02/9932913 /в.110