ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ – ОБЛАСТ СОФИЙСКА

На основание заповед № РД-282 от 07.07.2020 г. на Кмета на общината

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ за 3(три) години на преместваеми съоръжения и павилиони по бул. Европа, гр. Божурище:

Павилион в автобусна спирка на автобус №54 (посока Божурище) на кръстовището на ул. Христо Ботев и бул. Европа с площ 3.00 м2; Павилион в автобусна спирка „Кметство Божурище“ на автобус №54 с площ 3.32м2; Павилион за търговски нужди в масивна автобусна спирка – навес, на автобус №54 (посока София) на кръстовището на ул. Христо Ботев и бул. Европа с площ 4.00 м2

 1. Начална тръжна цена
 • Павилион в автобусна спирка на автобус №54 (посока Божурище) на кръстовището на ул. Христо Ботев и бул. Европа – 7.80 лв. (седем лева и осемдесет стотинки) без ДДС
 • Павилион в автобусна спирка „Кметство Божурище“ на автобус №54 – 8.63 лв. (осем лева и шестдесет и три стотинки) без ДДС
 • Павилион за търговски нужди в масивна автобусна спирка – навес, на автобус №54 (посока София) на кръстовището на ул. Христо Ботев и бул. Европа – 10.40лв. (десет лева и четиридесет стотинки) без ДДС
 1. Депозит за участие:
 • – Павилион в автобусна спирка на автобус №54 (посока Божурище) на кръстовището на ул. Христо Ботев и бул. Европа – 11.23 лв. (единадесет лева и двадесет и три стотинки)
 • Павилион в автобусна спирка „Кметство Божурище“ на автобус №54 – 12.43 лв. (дванадесет лева и четиридесет и три стотинки)
 • Павилион за търговски нужди в масивна автобусна спирка – навес, на автобус №54 (посока София) на кръстовището на ул. Христо Ботев и бул. Европа – 14.98лв. (четиринадесет лева и деветдесет и осем стотинки)
 1. Тръжна документация – се закупува и получава се на касата на общината, най – късно до 17:00 часа на 27.07.2020 г., след заплащане на 20,00 лева (двадесет лева), с включен ДДС.
 2. Оглед на имота, обект на търга – всеки работен ден от 14.07.2020 г. до 27.07.2020 г., в часовете между 10:00 до 16:00 часа, със съдействието на служител на тел. 029932913/110
 3. Срок за представяне на предложенията за участие – до 9:00 часа на 28.07.2020 г. в деловодството на общината.
 4. Дата, място и час на провеждане на търга – 28.07.2020 г. от 11.00 часа в сградата на общината.
 5. Допълнителна информация – тел.02/9932913, в.110