Съгласно заповед №РД-316/17.10.2019г. от 21.10.2019г. /понеделник/ до изборния ден – 27.10.2019г., включително, от 8,30 ч. до 17,30 ч., на телефон 02/993 29 13, вътр. 107 ще се  приемат заявки за помощ и превоз на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването, до секцията, в която трябва да упражнят правото си на глас или до избрана от тях секция.