Уважаеми съграждани,

като всяко начало на годината, общината трябва да направи план – сметката си за цялата календарна година, като включим в бюджета дейностите по параграфи за града и селата.

По тази причина, екип от специалисти в общинска администрация, заедно с кмета Георги Димов ще направи срещи с Вас във всички населени места на общината ни, за да Ви представи план за бюджета, да чуят Вашето мнение, затова къде и какво бихте искали да се създаде и надгради.

След събранията ще бъде направен анализ, чрез който ще можем да работим върху бюджета много по-прецизно!

Очакваме Ви на събранията, които ще се проведат през месец януари, както следва:

22.01.2024 г. – 18:30 ч., с. Пролеша, НЧ „Светлина 1924“

23.01.2024 г. – 18:30 ч., с. Хераково, НЧ „ Васил Левски 1923“

24.01.2024 г. – 18:30 ч., с. Храбърско, НЧ „Просвета 1925“

25.01.2024 г. – 18:30 ч., с. Гурмазово, НЧ „ БОГАТОВО 2015“

26.01.2024 г. – 18:30 ч., гр. Божурище, НЧ “Христо Ботев 1934“

29.01.2024 г. – 18:30 ч., с. Пожарево, „НЧ Васил Левски 2012“

30. 01.2024 г. – 18:30 ч., с. Златуша, в сградата на Кметството

Вашето мнение е важно и градивно за нас! Присъствието Ви ще направи срещата ползотворна и много полезна за населеното място, в което живеете!