13327650_1553166418317958_5238813224875272024_n

О Б Щ И Н А  Б О Ж У Р И Щ Е   –  С О Ф И Й С К А  О Б Л А С Т

гр.Божурищебул.”Европа”  №85 ‘ 02/9932913, факс 02/9933104, e-mail: bojurob@mail.bg

 

 

Уважаеми съграждани,

уведомяваме Ви, че на 13.09.2018г., /четвъртък/,  се отменя приемният ден за Kмета на община Божурище и цялата общинска администрация. При необходимост и желание от Ваша страна, този  четвъртък на разположение ще бъдат отделите: ГРАО, Деловодство и Каса.

Срещите ни с Вас, ще продължат другата седмица, както е описано в графика на приемните дни в Общината.

Благодарим Ви за разбирането.

 

 От общинска администрация