С цел въвеждане на противоепидемични мерки в условията на епидемично разпространение на COVID-19 в световен план и във връзка с препоръки на РЗИ – Софийска област за превенция и опазване на здравето на служителите в общинската администрация се отменя приемното време за граждани на общинската администрация, с изключение на Деловодство, ГРАО, Каса и Местни данъци и такси, считано от 09.03.2020г. до изрична отмяна.

Заповед за отмяна на приемното време