СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
Уведомяваме ви, че на основание заповед №РД-127/31.03.2017г. на кмета на община Божурище се отменя приемното време за периода от 03.04. до 07.04.2017г. на кмета на общината и всички служители от общинската администрация.

                                                                                                            От ръководството