Уважаеми съграждани,

днес получихме официален отговор от компетентните органи – ВиК  относно възникналата авария и качество на водата.

 

Заключението към пробите е следното: Пробата вода съответства на Наредба 9/2001 г. „Качества на водата, предназначена за питейно-битови цели“ по изследваните показатели.

Съответствие: В норма

Тип анализ: Физико-химичен анализ – пълен

С пълните изследвания, можете да се запознаете със снимковия материал по-долу!

Image_3861_page-0001 Image_3861_page-0002 Image_3861_page-0003 Image_3862_page-0001 (2) Image_3862_page-0002 (2) Image_3862_page-0003