Уважаеми съграждани, днес получихме официален отговор от компетентните органи – ВиК и РЗИ, относно възникналата авария и качество на водата.

В писмото ни уведомяват, че причината за завишения показател “мътност” е вследствие на аварирал спирателен кран на външен водопровод, който е извън експлоатация от дълго време и не се ползва за питейно-битови нужди. По този начин е навлязла замърсената вода във водопроводната мрежа на града.

Аварията вече е отстранена, а водопроводната мрежа е промита и обеззаразена.

Видно от протокола на РЗИ, водата отговаря на изискванията на Наредбата “за качество на водата, предназначена за питейно-битови цели”.

1 2 3 4 5 6