С Ъ О Б Щ Е Н И Е

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

От 01 НОЕМВРИ 2020 г. ще бъдат възстановени картите за безплатно пътуване на пенсионерите от Община Божурище по общинската транспортна схема.

За целта е създадена следната организация във връзка с издаването на картите:

  • От 1 до 15 октомври – да се подават на гише „Деловодство“ заявления от желаещите пенсионери с постоянен адрес на територията на общината, за издаване на абонаментни карти за м.ноември 2020г.
  • От 16 до 24 октомври – общинската администрация да провери дали заявителите имат право да получат карта и да издаде карти за м.ноември 2020г. на правоимащите лица
  • От 25 октомври до 05 ноември – получаване на картите от гише „Деловодство“

ВАЖНО!!! КАРТИТЕ ЩЕ ВАЖАТ ОТ 01 НОЕМВРИ 2020Г.

zapoved karti pensioneri.pdf0001 zapoved karti pensioneri.pdf0002