От 01.02.2022 година, в община Божурище стартира плащането на данък върху недвижими имоти, такса битови отпадъци и данък за превозни средства за 2022 година. Плащанията ще могат да се извършват на касата на отдел „Местни данъци  и такси” в брой или чрез ПОС терминално устройство , на касите на Изипей (Easypay), Фастпей, (FastPay), „Български пощи” ЕАД и ДСК на територията на цялата страна, чрез електронно банкиране в EPay, където системата изисква въвеждане на партиден номер. Партидният номер фигурира върху предишните Ви квитанции за платени данъци и ако съдържа буква, тя трябва да бъде изписана на латиница. Както и по банков път по сметката на Община Божурище.

БАНКА: УНИКРЕДИТ БУЛБАНК – БОЖУРИЩЕ

BIC: UNCRBGSF

IBAN: BG27UNCR96608497658810
КОД НА ПЛАЩАНЕ :
Данък недвижим имот: 442100
Такса битови отпадъци: 442400
Данък върху превозните средства: 442300
Патентен данък: 441400
Лихви и глоби: 446500

Данъкоплатците могат да се възползват от 5 % отстъпка, ако платят пълния размер на дължимите данъци в срок до 30 април 2022 година.
Дължимите данъци за настоящата година могат да бъдат заплатени и на две равни вноски – до 30 юни и до 30 октомври. След изтичане на тези срокове започва начисляване на лихви за просрочие.
Плащането на патентния данък е в сроковете, които и до сега се прилагаха: до 31 януари – първо тримесечие, 30 април – второ тримесечие, 31 юли-трето тримесечие и 31 октомври – четвърто тримесечие.