Уважаеми данъкоплатци,

Уведомяваме Ви, че от  22 януари 2024г. отдел „Местни данъци и такси” към Община Божурище започва данъчната кампания за 2024г. за данък недвижими имоти, такса битови отпадъци и данък МПС на физическите и юридически лица.

Напомняме Ви, че данъчните си задължения може да заплащате на касата на отдел МДТ, а също така и на касите на EasyPay, FastPay и „Български пощи” ЕАД на територията на цялата страна, както и чрез електронно банкиране в EPay и ДСК където системата изисква въвеждане на партиден номер. Партидният номер фигурира върху предишните Ви квитанции за платени данъци и ако съдържа буква, тя трябва да бъде изписана на латиница.

Банкова сметка на Община Божурище:

БАНКА: УНИКРЕДИТ БУЛБАНК – БОЖУРИЩЕ
BIC: UNCRBGSF
IBAN: BG27UNCR96608497658810

Кодове за вид плащане:
44 21 00 – данък върху недвижими имоти
44 24 00 – такса битови отпадъци

44 23 00 – данък МПС