Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага да бъдат извършени следните планирани прекъсвания на електрозахранването за периода 08 септември – 11 септември  2020 г, включително:

 

ОБЛАСТ

Дата/период    Времетраене Засегнат район /улица, квартал,  УПИ, ПИ/

София-Област

Община Божурище

На 08.09.2020 г. /09:00 – 16:16 ч./   На 09.09.2020 г. /09:00 – 16:16 ч./   На 10.09.2020 г. /09:00 – 16:16 ч./   На 11.09.2020 г. /09:00 – 16:16 ч./ –  Храбърско:   Вила

На 08.09.2020 г. /09:01 – 16:00 ч./   На 09.09.2020 г. /09:01 – 16:00 ч./   На 10.09.2020 г. /09:01 – 16:00 ч./   На 11.09.2020 г. /09:01 – 16:00 ч./ –  Хераково:   III-028096,  Кв.1  Местност  Голи Връх IV-028096,  Кв.1  Местност  Голи ВръхV-028096,  Кв.1  Местност; Голи Връх VI-028096,  Кв.1  Местност  Голи Връх;, VII-028073,  Кв.1  Местност  Голи ВръхАлександър Стамболийски (Мах.Бобен)  52,  М. Балин Дол  , М.Бобен УПИ  Х-029062  Кв.1  ,  УПИ  III-393  Кв.48  ,  УПИ  IX-029062 Кв.1  ,  УПИ  XII-029062  Кв.1,  УПИ  XXI-342, Кв.37  ,  УПИ  Х-029062 Кв.1  ,    Вила, Къща, Мах. Бобен

На 08.09.2020 г. /09:01 – 16:16 ч./   На 09.09.2020 г. /09:01 – 16:16 ч./   На 10.09.2020 г. /09:01 – 16:16 ч./   На 11.09.2020 г. /09:01 – 16:16 ч./ –  Храбърско:   Махала Старо Село  ,  Махала Черен Пешо  ,  Микроязовир Храбърско  ,    Къща, Вила

На 08.09.2020 г. /09:01 – 16:16 ч./   На 09.09.2020 г. /09:01 – 16:16 ч./   На 10.09.2020 г. /09:01 – 16:16 ч./   На 11.09.2020 г. /09:01 – 16:16 ч./ –  Храбърско:    ПИ  77400.91.16  ,  ПИ  77400.91.17  ,  УПИ  Xxiii-337  ,  Черковна  14,    Вила

На 10.09.2020 г. /09:01 – 16:16 ч./ –  Божурище:   Васил Левски  43, 22, 47, 49, 34, 18, 36, 33, 37, 55, 20, 39, 51, 24, 57, 35, 61, 63, 32, 59, 28, 45, 53, 41, 26, 30,  Георги Бенковски  41,  Иван Вазов  44, 30, 37, 21, 31, 24, 22, 11, 36, 27, 29, 9, 39, 28, 26, 13, 34, 25, 38, 32, 33, 35, 23, 40, 46, 42, 48, 52, 50,  Отец Паисий  25,  Ягода  9, МТП Божурище

На 10.09.2020 г. /09:30 – 16:16 ч./ –  Божурище:   Божур  13, 7, 4, 6, 8, 15, 1, 2, 3, 10, 9, 5, 11,  Васил Левски  19, Магазин, 10, 23, 27, 7, 13, №5, 2, 15, 12, 29, 3, 11, 4, 14, 25, 1, 6, 21, 9, 31, 5, 1а, 8, 17,  Иван Вазов  19,  Ком  2,  Отец Паисий  4, 12, 8, 7, 9, 3, 10, 1, 2, 6, 11, 5,  Панайот Волов  1, 3,  УПИ  -III-259  ,  Христо Ботев  22, 24, 33, 32, 31а, 31, 25, 30, 26, № 33а, 28, 34, 27, 36, 35, 29, 38,  Шипка  2, 12, 3а, 7, 3, 6, 4, 10, 8, 1, 5, 9, ОДЗ 1-Буратино, Одз 1

 

Подробна информация за засегнатите райони можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, на адрес http://www.cez-rp.bg/bg/grafici/grafik-na-planirani-remonti/. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на www.cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването и за очакваното време за възстановяване му.Освен посочените по-горе срокове, с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности, се налагат кратковременни оперативни превключвания на електрозахранването, чиято продължителност е под 5 минути.

 

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.