Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти.  Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други.  Успешната реализация на тези мерки налага да бъдат извършени следните планирани прекъсвания на електрозахранването за периода 05 октомври – 09 октомври  2020 г,  включително:

 

ОБЛАСТ

Дата/период    Времетраене Засегнат район /улица, квартал,  УПИ, ПИ/

Община Божурище

На 07.10.2020 г. /10:16 – 11:16 ч.; 15:15 – 16:00 ч./ –  Божурище:   022145  ,  8-Ми Март  1а,  I-015169 Кв.13,  Кв.Девети Септември  ,  V-9605,  Кв.84  ,  VI -002024  ,  Атон  10, 11, 10/12, 14, 4, 8, 16,  Далия  3, 5, 6, 19 Къща 19, 13, 2, 4, 1,  Двора На Апк  1,  Девети Май  ,  Девети Септември  11, 6, 13, 3, 15, 16, 8, 10, 4, 14, 1, УПИ VІ-002003 Кв.4, 12, 2, VIII-022188 Кв.10, 7, 9, 13 Имот002044, Кв.10, 17, 18, УПИ IV-015063, 5, Къща,  Еделвайс  33, 29, 35а, 27а, 37а, 42, 27, 29а, 44, 31, 25а, 35, 37,  Искър  30,  Кв.Девети Септември  ,  Лястовица  2,  Мура  2, 3,  ПИ 65 Кв.9ти Септември  ,  Рила  8, 8а, 16, 14а, 10а, 4а, 12, 10, 14, 12а, 6, 25,  Руен  3б,  Стара Планина  5, 3, 7, 1,  Ткзс Кв.21  УПИ 14-022043 Кв.9  ,  УПИ V -002004 Кв.4  ,  УПИ V-02249 Кв.10  ,  УПИ XII -38 Кв.3  ,  УПИ XIII -002004 Кв.4  ,  УПИ XXXI-1004 Кв.4  ,  УПИ Х-022044 Кв.9  ,  УПИ ХІІІ-015133  ,  Феникс  13, 15, 22,  Шести Септември  3,  Щъркел  11,    Квартал, Кв.9 ІХ УПИ IV-22кв.5, 85, 53, 4, 6, М. Шеовица

На 07.10.2020 г. /09:30 – 14:00 ч./ –  Божурище:   Георги С. Раковски  36, 27, 34, 24, 26, 22, 24а, 25, 30, 20, 28, 33, 32,  Дружба  5, 1, 3,  Европа  14-16, 69, 81, 71, 59, 37, 25, 15, 39, 45, 1, 73, 33, 77, 19, 16 1, 63, 49, 67, 47, 31, 18, 65, Строеж, 27, 75, 21, 57, 79, 35, 20, 17, 41, 61, 43, 29,  Жилища  4, 19, 5, 1, 7, 1, 22, 6, 8, 1 1, 6, 20,  Заимов  2, 6, 6,  Иван Вазов  2, 8, 4, 6, 10, 1, 3,  УПИ I,  Кв.23-А  ,  УПИ II  Кв.35  ,  УПИ II-599, Кв.37  ,  УПИ XI-719 Кв.58  ,  Христо Ботев  4, 1, 2, 7, 5,    8, 22, 21, Училище, 3, 6, 3, 7, 4, 20, 1, 5, Гимнастически Салон

На 07.10.2020 г. /09:46 – 11:16 ч.; 15:00 – 16:16 ч./ –  Божурище:   Европа  157, 17, 74, 151, 80, № 151,  КТП  Булет  ,  Максим Горки  31, 37, 30, 38, 143, 32, 15, 35, 10, 14, 33,  УПИ X-48 Кв 6  ,  УПИ Xxx-70,  Кв.8  ,  УПИ XXXI-022065 Кв.8  ,  Хан Кубрат  2,  Цар Борис Първи  17 Къща, 30, 11

На 07.10.2020 г. /10:16 – 11:16 ч.; 15:15 – 16:00 ч./ –  Гурмазово:   023020  ,  I-212,  Кв.20  ,  II-020068 44  ,  IV-020070  ,  IV-024064  ,  IV-18.228  ,  XI-020018 Кв.44  ,  XXIII-82 Кв.32  ,  Гурмазовско Шосе  79,  Гурмазовско Шосе 7  ,  Девети Септември  5,  Любен Каравелов  4,  М.Соларски Път  УПИ I-023045, Кв.47,  Парцел ІІ-77,  Кв.28  ,  ПИ  001140  ,  ПИ 001019 М. Матерка  ,  ПИ 18174.20.63  ,  Стопански Двор  ,  УПИ 6-292 Кв 26  ,  УПИ I-015092, 015093, 015094 Кв.12  ,  УПИ Ii-021103 Кв. 43  УПИ III-001141, Кв.39  ,  УПИ III-112 Кв.11  ,  УПИ IX-159, Кв.14  ,  УПИ VI-020069,  Кв.44  ,  УПИ VII-001156, Кв.39  ,  УПИ VII-008035 Кв.34  ,  УПИ VII-270,  Кв.24  ,  УПИ X-022021,  Кв.45  ,  УПИ Xiv-157 Кв.14  ,  УПИ І-254 Кв.25  ,  УПИ ІV-38,  Кв.4  ,  УПИ Х-299 Кв.29  Временно Ел.Захранване За Строителство,  УПИ ХIII-106,  Кв. 12.  ,  УПИ-II-022022  ,  УПИ-VII-008035 Кв.34  ,  Яне Сандански  26, 32,    Къща, Навес За Минерални Торове, Фургон, М Матерка Кв 35, Вила, 56, Къща, УПИ VІІІ-008013, Кв.34, Къща, Вила, Помпа

На 07.10.2020 г. /10:16 – 11:16 ч.; 15:15 – 16:00 ч./ –  Делян,  Общ. Божурище:   IV-052034  ,  Писател Спас Антонов  2,  ХVIII-115, Кв.15  ,    Община Божурище, УПИ VІІ-23, Кв.8, Къща

На 07.10.2020 г. /10:16 – 11:16 ч.; 15:15 – 16:00 ч./ –  Златуша:   №ІІІ А-56 Кв 5  ,  Вилна Зона Витошица  ,  УПИ II-214  Кв.20  ,  УПИ X-59 Кв. 25  ,  УПИ XVII-262 ,  Кв.22  ,    Къща, УПИ ІІІ-226, Кв.22, Къща, Вила

На 07.10.2020 г. /10:16 – 11:16 ч.; 15:15 – 16:00 ч./ –  Мала Раковица:   С.Мала Раковица  ,  УПИ Vi-5,  Кв.2

На 07.10.2020 г. /10:16 – 11:16 ч.; 15:15 – 16:00 ч./ –  Пожарево,  Общ. Божурище:   123.106  ,  123.211  ,  VІІІ-485, Кв.34  ,  Александър Александров  69,  Георги Аспарухов – Гунди  17,  Казана  14а,  Космонавт Ал. Александров  33, 26,  Космонавт Георги Иванов  71, 186, 172, 119, 82,  Местност Могила  ,  Могила  ,  Пейо Яворов  6, 10,  ПИ 123.274  ,  Пчела  4,  УПИ 1-034007 ,  Кв1, М. Добър Мъж  ,  УПИ 3-227 Кв. 18  ,  УПИ VI-105 Кв.8  ,  УПИ XV-94.43 Кв.1  ,  УПИ XXI,  Кв. 17  ,  УПИ ІІ 379/Кв27  ,  УПИ ХVІІ-Общ,  Кв.19  ,  УПИ ХІІ-369,  Кв.29  ,  УПИ- XII-148  Кв.10  ,  Упи-190кв 15  ,  УПИ-IX-485, Кв.34  ,  УПИ V-016025 Кв.1  ,    Къща, М. Гуното, Къща, Вила, Вила, ул.  Кокиче №11,  Месност Могила

На 07.10.2020 г. /10:01 – 12:00 ч./ –  Пролеша:   70  Лятна Кухня,  IV-Училище  ,  VI-70, Кв.7  ,  Васил Левски  74,  Христо Ботев  90,    Къща, 51

На 07.10.2020 г. /10:00 – 14:00 ч./ –  Пролеша:   IX-108,  Кв.16  ,  VI-84,  Кв.10  ,  Иван Вазов  12,  М.Гуното УПИ XXII-041138 Кв.14  ,  УПИ I-122, 123  ,  УПИ V-29 Кв.11  ,  УПИ VІІ-108,  Кв.16  ,  УПИ ХІ-102 Кв.15  ,    Къща

На 07.10.2020 г. /10:16 – 11:16 ч.; 15:15 – 16:00 ч./ –  Росоман:   63121.133.9  ,  I-30,  Кв.6  ,  Гранит   М.Падината  ,  УПИ IV-58,  Кв.9  ,  УПИ XIV-145  ,  УПИ ХIII-144 Кв.22  ,  Черква  ,    П-Л ІІІ-99, Кв.15, Вила

На 05.10.2020 г. /09:01 – 16:16 ч./   На 06.10.2020 г. /09:01 – 16:16 ч.; 10:01 – 10:30 ч.; 14:30 – 15:16 ч./   На 07.10.2020 г. /09:01 – 16:16 ч./   На 08.10.2020 г. /09:01 – 16:16 ч./   На 09.10.2020 г. /09:01 – 16:16 ч./ –  Хераково:   014148  ,  М.Белица  ,  Махала Белица  Вила,    Къща

На 07.10.2020 г. /10:16 – 11:16 ч.; 15:15 – 16:00 ч./ –  Хераково:   XIII-43 Кв.9  ,  ПИ 000189  ,  Ридо  21,  УПИ I-155010, Кв.47  ,  УПИ II-155010 Кв.47  ,  УПИ VIII – 321  ,  Царица Йоанна  13,  Черковна  23а, 6,    УПИ ХIV-326 Кв.32, № ,  Къща, Вила, УПИ ХІХ-32, Кв.11, УПИ ХХ-32, Кв.11, УПИ XVII-68 Кв.5, Вила, Къща

На 06.10.2020 г. /10:01 – 10:30 ч.; 14:30 – 15:16 ч./ –  Храбърско:   I-075017 Кв.54  ,  II-044016  ,  IV-278 Кв.42  ,  XIII-081046,  Kв.2  ,  Xx-71 Кв. 22  ,  Алек Мак  1,  Ален Мак  22,  Махала Старо Село  Махала Черен Пешо  ,  Местн.Расул  ,  Микроязовир Храбърско  ,  Нарцис  10,  ПИ 77400.91.16  ,  ПИ 77400.91.17  ,  УПИ -2-Кв.20  ,  УПИ 3-076020 Кв.57  ,  УПИ I- 174 Кв.43  ,  УПИ I-076022, Кв.57  УПИ III-1981  ,  УПИ X-404  Кв.45  ,  УПИ XVII-081047,  Кв.2  М.Лозище,  УПИ XXII-452 Кв.22  ,  УПИ XXIII-337  ,  Упи-IV-76.11 Кв.57  ,  Упи-V-18, Кв.3  ,  Черковна  14,    Къща, Вила, Къща, Вила, Вила, Вила, Къща, Вила, Вила

Подробна информация за засегнатите райони можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, на адрес http://www.cez-rp.bg/bg/grafici/grafik-na-planirani-remonti/.  Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на www.cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването и за очакваното време за възстановяване му.  Освен посочените по-горе срокове, с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности, се налагат кратковременни оперативни превключвания на електрозахранването, чиято продължителност е под 5 минути.

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените

неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.