Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти.  Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други.  Успешната реализация на тези мерки налага да бъдат извършени следните планирани прекъсвания на електрозахранването за периода 26 октомври – 30 октомври  2020 г,  включително:

ОБЛАСТ

Дата/период    Времетраене Засегнат район /улица, квартал,  УПИ, ПИ/

София-Област

Община Божурище

На 28.10.2020 г. /09:30 – 16:00 Ч./   На 29.10.2020 г. /09:30 – 16:00 Ч./ –  Хераково:   III-028096,  Кв.1  Местност  Голи Връх, Iv-028096,  Кв.1  Местност   Голи Връх V-028096,  Кв.1  Местност  Голи Връх,  VI-028096,  Кв.1  Местност  Голи Връх,  VII-028073,  Кв.1  Местност  Голи Връх, Александър Стамболийски (Мах.Бобен)  52,  М. Балин Дол  ,  М.Бобен УПИ  Х-029062  Кв.1  , УПИ  III-393  Кв.48 УПИ  IX-029062 Кв.1  , УПИ  XII-029062  Кв.1, УПИ  XXI-342, Кв.37  , УПИ  Х-029062 Кв.1  ,    Вила, Къща, Мах. Бобен

Подробна информация за засегнатите райони можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, на адрес http://www.cez-rp.bg/bg/grafici/grafik-na-planirani-remonti/.  Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на www.cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването и за очакваното време за възстановяване му.  Освен посочените по-горе срокове, с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности, се налагат кратковременни оперативни превключвания на електрозахранването, чиято продължителност е под 5 минути.

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените

неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.