Уважаеми клиенти,

 

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти.  Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други.  Успешната реализация на тези мерки налага да бъдат извършени следните планирани прекъсвания на електрозахранването за периода 09 – 13 ноември  2020 г.,  включително:

ОБЛАСТ

Дата/период    Времетраене Засегнат район /улица, квартал,  УПИ, ПИ/

София-Област

Община Божурище

На 11.11.2020 г. /09:01 – 16:16 ч./ –  Гурмазово:   IV-020070  ,  XI-020018 Кв.44  ,  Гурмазовско Шосе 7  ,  ПИ  001140  ,  Стопански Двор  ,  УПИ 6-292 Кв 26  ,  УПИ III-001141, Кв.39  ,  УПИ VII-001156, Кв.39  ,  УПИ VII-008035 Кв.34  ,  УПИ-VII-008035 Кв.34  ,  Яне Сандански  26, 32,    Къща, Навес За Минерални Торове, Фургон

На 11.11.2020 г. /09:30 – 12:00 ч./ –  Пожарево,  Общ. Божурище:   VІІІ-485, Кв.34  ,  Александър Александров  69,  Космонавт Георги Иванов  172, 119,  УПИ VI-105 Кв.8  ,  УПИ- XII-148  Кв.10  ,  УПИ-Ix-485, Кв.34  ,    Къща

На 11.11.2020 г. /09:30 – 16:00 ч./   На 12.11.2020 г. /09:30 – 16:00 ч./ –  Хераково:   III-028096,  Кв.1  Местност Голи Връх,  IV-028096,  Кв.1  Местност Голи Връх,  V-028096,  Кв.1  Местност; Голи Връх,  Vi-028096,  Кв.1  Местност Голи Връх,  VII-028073,  Кв.1  Местност  Голи Връх,  Александър Стамболийски (Мах.Бобен)  52,  М. Балин Дол  ,  М.Бобен УПИ Х-029062  Кв.1  ,  УПИ III-393  Кв.48  УПИ IX-029062 Кв.1  ,  УПИ XII-029062  Кв.1,  УПИ XXI-342, Кв.37  ,  УПИ Х-029062 Кв.1  ,    Вила, Къща, Мах. Бобен

На 11.11.2020 г. /13:00 – 16:00 ч./ –  Пролеша:   I-040225  ,  УПИ Iv-040148, 040149, 40143, Кв 6  ,  УПИ Iv-045132 Кв.54  ,  УПИ XIII-233 Кв.42  ,  УПИ Х-244 Кв.42  ,    Вила

На 12.11.2020 г. /09:30 – 15:30 ч./   На 13.11.2020 г. /09:30 – 15:30 ч./ –  Пролеша:   VIII-042140, Кв.45  ,  Васил Левски  9,  ПИ 043001  ,  Строителен  УПИ XIII-513  ,  УПИ V-045062 Кв.73  ,  УПИ VII-045106 Кв.53  ,  УПИ VІ-045140  ,  УПИ ІV-296  ,    Вила

Подробна информация за засегнатите райони можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, на адрес http://www.cez-rp.bg/bg/grafici/grafik-na-planirani-remonti/.  Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на www.cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването и за очакваното време за възстановяване му.  Освен посочените по-горе срокове, с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности, се налагат кратковременни оперативни превключвания на електрозахранването, чиято продължителност е под 5 минути.

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените

неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.