София-област

Община Божурище

На 09.06.2020 г. /13:00 – 18:00 ч./ – Гурмазово:   IV-020070 , XI-020018 Кв.44 , Гурмазовско Шосе 7 , ПИ 001140 , Стопански Двор , УПИ 6-292 Кв 26 , УПИ III-001141, Кв.39 , УПИ VII-001156, Кв.39 , УПИ VII-008035 Кв.34 , УПИ-VII-008035 Кв.34 , Яне Сандански 26, 32,    Къща, Навес за минерални торове, Фургон

На 08.06.2020 г. /13:00 – 18:00 ч./ – Храбърско:   Махала Черен Пешо

На 08.06.2020 г. /13:30 – 16:30 ч./   На 09.06.2020 г. /13:30 – 16:30 ч./   На 10.06.2020 г. /13:30 – 16:30 ч./   На 11.06.2020 г. /13:30 – 16:30 ч./   На 12.06.2020 г. /13:30 – 16:30 ч./ – Росоман:   63121.133.9 , I-30, Кв.6 , Гранит , М.Падината , УПИ IV-58, Кв.9 , УПИ XIV-145 , УПИ ХIII-144 Кв.22 , Черква ,  П-Л ІІІ-99, Кв.15, Вила

На 11.06.2020 г. /14:00 – 16:00 ч./ – Хераково:   I-9 , №3 Стопански двор , имот 44, Стопански двор , Кад.Ном.14