Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти.  Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други.  Успешната реализация на тези мерки налага да бъдат извършени следните планирани прекъсвания на електрозахранването за периода 16 – 20 ноември  2020 г,   включително:

ОБЛАСТ

Дата/период    Времетраене Засегнат район /улица, квартал,  УПИ, ПИ/

София-Област

Община Божурище

На 19.11.2020 г.  /09:01 – 16:16 ч. / –  Божурище:   022145  ,  VI -002024  ,  Девети Септември  11, 13, 6, 3, 15, 16, 8, 10, 4, 14, 1, УПИ VІ-002003 Кв.4, 12, 2, VIII-022188 Кв.10, 7, 9, Кв.10, 13 Имот002044, 17, 18,  Кв.Девети Септември  ,  Лястовица  2,  ПИ 65 Кв.9ти Септември  ,  Руен  3б,  УПИ 14-022043 Кв.9  ,  УПИ IV-002057,  Кв.8  ,  УПИ V-02249 Кв.10  ,  УПИ VII-002057 Кв.8  ,  УПИ XII -38 Кв.3  ,  УПИ XIII -002004 Кв.4  ,  УПИ Х-022044 Кв.9  ,  УПИ ХІІІ-015133  ,  Феникс  13, 15, 22, 21,  Щъркел  11,    Квартал, Кв.9 ІХ УПИ IV-22кв.5

На 16.11.2020 г.  /09:30 – 15:30 ч. /   На 17.11.2020 г.  /09:30 – 16:00 ч. /   На 18.11.2020 г.  /09:30 – 16:00 ч. /   На 19.11.2020 г.  /09:30 – 16:00 ч. /   На 20.11.2020 г.  /09:30 – 16:00 ч. / –  Пролеша:   VIII-042140, Кв.45  ,  Васил Левски  9,  ПИ 043001  ,  Строителен  УПИ XIII-513  ,  УПИ V-045062 Кв.73  ,  УПИ VII-045106 Кв.53  ,  УПИ VІ-045140  ,  УПИ ІV-296  ,    Вила

На 19.11.2020 г.  /09:01 – 16:16 ч. / –  Гурмазово:   Метност. Шеовица, Стреза ООД

На 19.11.2020 г.  /09:01 – 16:16 ч. / –  Пролеша:   I-040225  ,  XII-247, Кв.49  ,  УПИ IV-040148, 040149, 40143, Кв 6  ,  УПИ IV-045132 Кв.54  ,  УПИ X-045125. Кв.  ,  УПИ XIII-233 Кв.42  ,  УПИ Х-244 Кв.42  ,    Вила

На 19.11.2020 г.  /09:30 – 15:00 ч. / –  Златуша:   Вилна Зона Витошица  ПИ 54.384, Бунгало, Къща, Вила

На 19.11.2020 г.  /09:30 – 15:00 ч. / –  Мала Раковица:   54.277  ,  Местност Витошица  Имот 54.515

Подробна информация за засегнатите райони можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, на адрес http://www.cez-rp.bg/bg/grafici/grafik-na-planirani-remonti/.  Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на www.cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването и за очакваното време за възстановяване му.  Освен посочените по-горе срокове, с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности, се налагат кратковременни оперативни превключвания на електрозахранването, чиято продължителност е под 5 минути.  

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените

неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.