ОБЛАСТ

Дата/период    Времетраене Засегнат район /улица, квартал, УПИ, ПИ/

 

София-Област

Община Божурище

На 30.11.2020 г. /10:46 – 11:30 ч. /   На 04.12.2020 г. /13:30 – 14:30 ч. / – Божурище:   Iii-000259 Кв.103 , Александър Стамболийски 2, 8а, 14, 11, 15, 12, 1а, 9, 9а, 13, 3а, 1, 6, 17, 16, 4, 3, 5, 10, 18, 7, 8, Асен Йорданов 11, 7, 6а, 3, 8а, 2, Бреза 2, Генерал Гурко 14а, 4, 25, 11, 23а, 29, 18, 21, 5, 33, 9, 39, 16, 30, 22, 22а, 27, 8, 37, 26, 12, 15, 31, 35, 10, 24, 32, 20, 34, 17а, 19, 13, 36, 6, 17, 3, 14, 7, Георги С.Раковски 36, 27, 34, 24, 26, 22, 24а, 25, 30, 20, 28, 33, 32, 8, 13, 11, 11а, 12, 10, 17, 18, 6, 23, 3, 5, 16, 4, 19, 18а, 21, 7, 14, 9, Дружба 5, 1, 3, Европа 14-16, 69, 81, 71, 59, 25, 15, 37, 39, 1, 45, 73, 33, 77, 16 1, 19, 63, 49, 67, 47, 31, 18, 65, Строеж, 27, 75, 21, 57, 35, 79, 20, 17, 41, 43, 61, 29, 2, 55, Жилища 4, 19, 1, 5, 7, 1, 22, 6, 8, 1 1, 6, 20, 23, 23, 23 УПИ Іv, Кв.33, Заимов 2, 6, 6, 2, 2 23, 2, 2 2, Захари Стоянов 10, 2, 8, Иван Вазов 2, 8, 4, 6, 10, 1, 3, Летец 9 Къща, 7, 3, 9, 5, 1, Люлин 10, 26, 20, 24, 21, 34, 6, 17, 18, 12, 8, 13, 4, 14, 1, 3, 16, 23, 5, 32, 18а, 11, 7а, 30, 19, 9а, 9, 15, 22, 2, 28, 6а, Неофит Рилски 6, 4, 1, 8, 10, Никола Й.Вапцаров 5, 4, 7, 2, 6, 3, Първи Май 2, 5, 6, 1, 3, 7, 4, УПИ I, Кв.23-А , УПИ I-Общ, Кв.32 , УПИ II , УПИ II Кв.35 , УПИ II-599, Кв.37 , УПИ VІ-Общ, Кв. 32 , УПИ XI-719 Кв.58 , УПИ XXIV-450 Кв.42 , УПИ ІІІ, Кв 32 , Христо Ботев 4, 1, 2, 7, 5, 13, 17, 15, 10, 19, 8, 14, 6, 18, 9, 11, 7, 16, 12, Явор 20,   Гимнастически Салон, 22, 21, Училище, 3, 6, 3, 7, 20, 4, 1, 5, 8, Офиси На Лава Сервиз, 33, 11, 77, Вп 24980

На 30.11.2020 г. /09:46 – 11:30 ч. /   На 04.12.2020 г. /13:00 – 15:00 ч. / – Божурище:   Акация 1, Беласица 7, 13, Божур 5, Генерал Гурко 1, 2, Георги С.Раковски 3, 1, 2, Иван Вазов 15, Кв.15 , Любен Каравелов 10а, 4, 18а, 6, 14, 8, 10, 28, 20, 1, 12, 36, 40, 16, 34, 32, 24, 18, 38а, 22, 38, 30, 26, 2, Люлин 1, Малина 8, 12, 3, 11, 11а, 10, 13, 20, 6, 2, 24, 16, 7, 1, 15, 14, 17а, 2а, 4, 17, 15а, 9, 5, 22, 18, Неофит Рилски 5, 3, 7, 12, 9, Трети Март 18, 10, 9, 4, 2, 16, 12а, 6, 7, 11, 13, 12, 14, 15, 5, 8, 5а, 1, 3, 20, УПИ IX-Общ Кв.25 , УПИ VII Кв.25 , Христо Ботев 19, 20,   25

На 30.11.2020 г. /09:16 – 10:30 ч. /   На 04.12.2020 г. /15:00 – 16:16 ч. / – Божурище:   Васил Левски 43, 47, 22, 49, 34, 18, 36, 37, 33, 55, 20, 39, 51, 24, 57, 35, 61, 32, 63, 59, 28, 45, 53, 41, 26, 30, Витоша 27, 31, 37а, 37, 32, 36, 33, 34, 44, 46, 30, 25, 23, 40, 38, 42, 35, 29, Георги Бенковски 41, 45, 26, 43, 47, 30, 38, 22, 39, 32, 24, 37, 40, 28, 35, 42, 41, 43а, 44, 34, 49, Иван Вазов 44, 30, 37, 21, 31, 24, 22, 11, 27, 36, 29, 9, 39, 28, 26, 13, 34, 25, 38, 32, 33, 35, 23, 40, 46, 42, 48, 52, 50, Отец Паисий 25, 16, 29, 26, 15, 19, 27, 13, 20, 17, 33, 22, 13а, 28, 24, 21, 32, 23, 18, 31, 14, 30, Ягода 9, 1, 2, 4, 6, 5, 3, 7, № 1,   МТП Божурище, МТП Север

На 01.12.2020 г. /09:01 – 16:16 ч. /   На 02.12.2020 г. /09:01 – 16:16 ч. /   На 03.12.2020 г. /09:01 – 16:16 ч. /   На 04.12.2020 г. /09:01 – 16:16 ч. / – Божурище:   V-9605, Кв.84 , Божур 11, 2, Далия 8, Даме Груев 2, Европа 97, 36, 99, 40, 109, 42, 44а, Строеж На Къща, 107, 93, 48, 60, 34, 48-50, 103, 95, Еделвайс 40, 23, 23а, 21, 25, 19, 38, 36, Здравец 7, 8, 7, Къща, Искър 12а, 16, 7а, 13, 9, 4, 8, 14, 29, 10а, 2а, 2, 18а, 4а, 16а, 14а, 3, 15, 24а, 6, 12, 10, 17, 26а, 5, 11, 7, 20а, 22, 20, 18, 24, 8а, 26, 23, 28, Кипарис 19, 7, 9, 13, Лотос 3, 11, Максим Горки 2, 6, 5, 1, 3, Отец Паисий 5, Пролет 6, 11, 14, 8, 7, 13, 9, 12, Рила 2, 4, 11, 21, 25, 3, Стара Планина 3, УПИ 16-826, Кв.76 УПИ I, Кв.1 , УПИ V-9605, Кв.2 , УПИ VIII-Общ. Кв.76 , Х-54, 100 Кв.11 , Явор Пролет, 9, Янтра 19,   6, 8, 0000, 83, 2, 84, 2, 12, ТП Изгрев

На 01.12.2020 г. /09:01 – 16:16 ч. /   На 02.12.2020 г. /09:01 – 16:16 ч. /   На 03.12.2020 г. /09:01 – 16:16 ч. /   На 04.12.2020 г. /09:01 – 16:16 ч. / – Хераково:   XVII-162004 Кв.21 , 18-162004 Кв. 21 I-160006, Кв.42 , V-187 , VIII-024012, Кв.3 , Бобенски Път 23, д-р     Петър Берон 16, ПИ 77246.168.1 , УПИ II-178 Кв.21 , УПИ IV-166 Кв.1 , УПИ IV-179 Кв.21 , УПИ V-166, Кв.1 , УПИ VIII-126, Кв.4 , УПИ XV-162004 , УПИ XV-166016, Кв. 3 , УПИ XVI-162004 Кв.21 , УПИ XVII-162004, Kb.21 , УПИ XXV -165 Кв 39 , Х-162002 , Хан Кубрат ,   Местност Гъзелев Дол,