Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага да бъдат извършени следните планирани прекъсвания на електрозахранването за периода 11-15 януари 2021 г, включително:

ОБЛАСТ

Дата/период    Времетраене Засегнат район /улица, квартал,  УПИ, ПИ/

СОФИЙСКА ОБЛАСТ

Община Божурище

На 11.01.2021 г. /09:01 – 16:16 ч./   На 12.01.2021 г. /09:01 – 16:16 ч./   На 13.01.2021 г. /09:01 – 16:16 ч./   На 14.01.2021 г. /09:01 – 16:16 ч./   На 15.01.2021 г. /09:01 – 16:16 ч./ –  Храбърско: IV-278 Кв. 42, Нарцис 10, УПИ I- 174 Кв. 43, УПИ III-147 Кв. 25, УПИ VI-277 Кв. 42, УПИ X-404 Кв. 45,  къща, вила

На 11.01.2021 г. /09:30 – 13:00 ч./   На 12.01.2021 г. /09:30 – 13:00 ч./   На 13.01.2021 г. /09:30 – 13:00 ч./   На 14.01.2021 г. /09:30 – 13:00 ч./   На 15.01.2021 г. /09:30 – 13:00 ч./ –  Златуша: II-229, УПИ II-214 Кв. 20,  УПИ ІІІ-226, Кв. 22, къща, вила

На 11.01.2021 г. /09:30 – 13:00 ч./   На 12.01.2021 г. /09:30 – 13:00 ч./   На 13.01.2021 г. /09:30 – 13:00 ч./   На 14.01.2021 г. /09:30 – 13:00 ч./   На 15.01.2021 г. /09:30 – 13:00 ч./ –  Хераково: УПИ XVII-262, Кв. 22

На 11.01.2021 г. /10:00 – 11:00 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД; 15:30 – 16:30 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/   На 13.01.2021 г. /10:00 – 11:30 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ –  Хераково: 014148, М. Белица, махала Белица вила, УПИ Ix-014095 Кв. 5,  къща

На 11.01.2021 г. /10:00 – 11:00 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД; 15:30 – 16:30 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/   На 13.01.2021 г. /10:00 – 11:30 ч. по искане на “ЕСО” ЕАД/ –  Храбърско: 501. 26, 77400. 83. 605, 77400. 83. 607, I-075017 Кв. 54, II-044016, IV-278 Кв. 42, XIII-081046, Kв. 2, Xx-71 Кв. 22, Алек Мак 1, Ален Мак 22, махала Старо Село, махала Черен Пешо, местност Расул, Микроязовир Храбърско, Нарцис 10, ПИ 77400. 32. 20, ПИ 77400. 41. 12, ПИ 77400. 91. 16, ПИ 77400. 91. 17, Старо Село, УПИ – 486, УПИ -2-Кв. 20, УПИ 3-076020 Кв. 57, УПИ I- 174 Кв. 43, УПИ I-075009 Кв. 59, УПИ I-076022, Кв. 57, УПИ II-17, 27 Кв. 3 ПИ 77400, 17, 27, УПИ III-147 Кв. 25, УПИ III-1981, УПИ VI-277 Кв. 42, УПИ X-404 Кв. 45, УПИ XIII-81 Кв. 22, УПИ XIx-131. 15 Кв. 2, УПИ XVII-081047, Кв. 2 М. Лозище, УПИ XxII-452 Кв. 22, УПИ XxIII-337, УПИ XхIII-451 Кв. 22, УПИ-IV-76. 11 Кв. 57, УПИ-V-18, Кв. 3, Х-51, Христо Ботев 41, Черковна 14,  къща, вила, къща, вила, вила, вила, вила, къща, вила

На 12.01.2021 г. /09:01 – 16:16 ч./   На 13.01.2021 г. /09:01 – 16:16 ч./   На 14.01.2021 г. /09:01 – 16:16 ч./   На 15.01.2021 г. /09:01 – 16:16 ч./ –  Златуша: № ІІІ А-56 Кв 5, Вилна Зона Витошица, УПИ X-59 Кв. 25,  къща

На 14.01.2021 г. /09:30 – 16:00 ч./ –  Божурище: I-015169 Кв. 13, Кв. Девети Септември, Девети Септември УПИ IV-015063

На 15.01.2021 г. /09:30 – 15:30 ч./ –  Божурище: Девети Септември, УПИ I-015092, 015093, 015094 Кв. 12

Подробна информация за засегнатите райони можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, на адрес http://www. cez-rp. bg/bg/grafIcI/grafIk-na-planIranI-remontI/. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp. bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването и за очакваното време за възстановяване му. Освен посочените по-горе срокове, с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности, се налагат кратковременни оперативни превключвания на електрозахранването, чиято продължителност е под 5 минути

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.