Уважаеми клиенти,    

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти.   Компанията всекидневно извършва дейности,   свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла,   подмяна на електромери,   ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение,   присъединяване на клиенти,   кастрене,   профилактика на трафопостове и други.   Успешната реализация на тези мерки налага да бъдат извършени следните планирани прекъсвания на електрозахранването за периода 25 – 29 януари  2020 г.,   включително:

ОБЛАСТ

Дата/период    Времетраене Засегнат район /улица,   квартал,    УПИ,   ПИ/,

София-Област

Община Божурище

На 26.01.2021 г.  /09:01 – 16:16 ч. /   На 27.01.2021 г.  /09:01 – 16:16 ч. /   На 28.01.2021 г.  /09:01 – 16:16 ч. /   На 29.01.2021 г.  /09:01 – 16:16 ч. / –  Златуша:   №ІІІ А-56 Кв 5  ,  Вилна Зона Витошица  УПИ X-59 Кв. 25  ,    Къща

На 25.01.2021 г.  /09:30 – 16:00 ч. /   На 26.01.2021 г.  /09:30 – 16:00 ч. /   На 27.01.2021 г.  /09:30 – 16:00 ч. /   На 28.01.2021 г.  /09:30 – 16:00 ч. /   На 29.01.2021 г.  /09:30 – 16:00 ч. / –  Златуша:   II-229  ,  УПИ II-214  Кв.20  ,    УПИ ІІІ-226, Кв.22, Къща, Вила

На 26.01.2021 г.  /09:01 – 15:00 ч. /   На 27.01.2021 г.  /09:01 – 15:00 ч. /   На 28.01.2021 г.  /09:01 – 15:00 ч. / –  Пролеша:   VIII-042140, Кв.45  ,  Васил Левски  10б, 9, 10а,  Капитан Петко Войвода  2а,  ПИ 043001  ,  УПИ V-045062 Кв.73  ,  УПИ VII-045106 Кв.53  ,  УПИ VII-327 Кв.48  ,  УПИ VІ-045140  ,  УПИ XXIV-310, 313 Кв.46  ,  УПИ Іv-296  ,    Вила

На 28.01.2021 г.  /09:31 – 10:30 ч. ; 15:16 – 16:00 ч. / –  Хераково:   014148  ,  М.Белица  ,  Махала Белица  Вила,  УПИ Ix-014095 Кв.5  ,  УПИ XVI-76 Кв.12  ,    Къща

На 25.01.2021 г.  /09:30 – 16:00 ч. /   На 26.01.2021 г.  /09:30 – 16:00 ч. /   На 27.01.2021 г.  /09:30 – 16:00 ч. /   На 28.01.2021 г.  /09:30 – 16:00 ч. /   На 29.01.2021 г.  /09:30 – 16:00 ч. / –  Хераково:   УПИ XVII-262 ,  Кв.22

На 28.01.2021 г.  /09:31 – 10:30 ч. ; 15:16 – 16:00 ч. / –  Храбърско:   100  ,  501.26,  77400.83.605  ,  77400.83.607  ,  I-075017 Кв.54  ,  II-044016  ,  IV-278 Кв.42  ,  XIII-081046,  Kв.2  ,  XX-71 Кв. 22  ,  Алек Мак  1,  Ален Мак  22,  Махала Старо Село  ,  Махала Черен Пешо  ,  Местн.Расул  ,  Микроязовир Храбърско  ,  Нарцис  10,  ПИ 77400.32.20  ,  ПИ 77400.41.12  ,  ПИ 77400.91.16  ,  ПИ 77400.91.17  ,  Старо Село  ,  УПИ – 486  ,  УПИ -2-Кв.20  ,  УПИ 3-076020 Кв.57  ,  УПИ I- 174 Кв.43  ,  УПИ I-075009 Кв.59  ,  УПИ I-076022, Кв.57  ,  УПИ II-17, 27 Кв.3 ПИ 77400, 17, 27  ,  УПИ III-147 Кв.25  ,  УПИ III-1981  ,  УПИ VI-277 Кв.42  ,  УПИ X-404  Кв.45  ,  УПИ XIII-81 Кв.22  ,  УПИ XIX-131.15 Кв.2  ,  УПИ XVII-081047,  Кв.2  М.Лозище,  УПИ XXII-452 Кв.22  ,  УПИ XXIII-337  ,  УПИ XХIII-451 Кв.22  ,  УПИ ХХIV-139045,  Кв.1,  М.Бърдо  ,  УПИ-IV-76.11 Кв.57  ,  УПИ-V-18, Кв.3  ,  Х-51  ,  Христо Ботев  41,  Черковна  14

Подробна информация за засегнатите райони можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“,   на адрес http://www.cez-rp.bg/bg/grafici/grafik-na-planirani-remonti/.  Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии,   текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на www.cez-rp.bg,   за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването и за очакваното време за възстановяване му.  Освен посочените по-горе срокове,   с цел обезопасяване на съоръженията за работа,   осигуряване на алтернативно захранване и последващо включване на съоръженията,   върxу които са извършвани планирани дейности,   се налагат кратковременни оперативни превключвания на електрозахранването,   чиято продължителност е под 5 минути.  

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените

неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.