Уважаеми клиенти,   

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти.   Компанията всекидневно извършва дейности,   свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла,   подмяна на електромери,   ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение,   присъединяване на клиенти,   кастрене,   профилактика на трафопостове и други.   Успешната реализация на тези мерки налага да бъдат извършени следните планирани прекъсвания на електрозахранването за периода 01 – 05 февруари  2021 г,   включително:

 

ОБЛАСТ

Дата/период    Времетраене Засегнат район /улица,   квартал,    УПИ,   ПИ/

София-Област

Община Божурище

На 02.02.2021 г.  /10:00 – 13:00 ч. / –  Гурмазово:   Гурмазовско Шосе  79,  УПИ II-021103 Кв. 43  ,  УПИ VI-020069,  Кв.44  ,  УПИ X-022021,  Кв.45

На 01.02.2021 г.  /09:01 – 16:16 ч. /   На 02.02.2021 г.  /09:01 – 16:16 ч. / –  Златуша:   №ІІІ А-56 Кв 5  ,  Вилна Зона Витошица  ,  УПИ X-59 Кв. 25  ,    Къща

На 03.02.2021 г.  /09:30 – 16:00 ч. /   На 04.02.2021 г.  /09:30 – 16:00 ч. /   На 05.02.2021 г.  /09:30 – 16:00 ч. / –  Златуша:   II-229  ,  II-229  ,  УПИ II-214  Кв.20  ,  УПИ II-214  Кв.20  ,    УПИ ІІІ-226, Кв.22, Къща, Вила,    УПИ ІІІ-226, Кв.22, Къща, Вила

На 01.02.2021 г.  /09:30 – 16:00 ч. /   На 02.02.2021 г.  /09:30 – 16:00 ч. / –  Златуша:   II-229  ,  УПИ II-214  Кв.20  ,    УПИ ІІІ-226, Кв.22, Къща, Вила

На 01.02.2021 г.  /09:30 – 16:00 ч. /   На 02.02.2021 г.  /09:30 – 16:00 ч. / –  Хераково:   УПИ XVII-262 ,  Кв.22

На 03.02.2021 г.  /09:30 – 16:00 ч. /   На 04.02.2021 г.  /09:30 – 16:00 ч. /   На 05.02.2021 г.  /09:30 – 16:00 ч. / –  Хераково:   УПИ XVII-262 ,  Кв.22  ,  УПИ XVII-262 ,  Кв.22

Подробна информация за засегнатите райони можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“,   на адрес http://www.cez-rp.bg/bg/grafici/grafik-na-planirani-remonti/.  Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии,   текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на www.cez-rp.bg,   за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването и за очакваното време за възстановяване му.  Освен посочените по-горе срокове,   с цел обезопасяване на съоръженията за работа,   осигуряване на алтернативно захранване и последващо включване на съоръженията,   върxу които са извършвани планирани дейности,   се налагат кратковременни оперативни превключвания на електрозахранването,   чиято продължителност е под 5 минути.

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените

неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.