Уважаеми клиенти,   

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти.   Компанията всекидневно извършва дейности,   свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла,   подмяна на електромери,   ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение,   присъединяване на клиенти,   кастрене,   профилактика на трафопостове и други.   Успешната реализация на тези мерки налага да бъдат извършени следните планирани прекъсвания на електрозахранването за периода 08 – 12 февруари  2021 г.,   включително:

 

ОБЛАСТ

Дата/период    Времетраене Засегнат район /улица,   квартал,    УПИ,   ПИ/

 

София-Област

Община Божурище

На 08.02.2021 г.   /13:00 – 16:30 ч.    /   На 09.02.2021 г.   /13:00 – 16:30 ч.    /   На 10.02.2021 г.   /13:00 – 16:30 ч.    /   На 11.02.2021 г.   /13:00 – 16:30 ч.    /   На 12.02.2021 г.   /13:00 – 16:30 ч.    / –  Златуша:   № ІІІ А-56 Кв 5  ,  УПИ  X-59 Кв. 25  ,    Къща

На 08.02.2021 г.   /13:00 – 16:00 ч.    /   На 09.02.2021 г.   /13:00 – 16:00 ч.    /   На 10.02.2021 г.   /13:00 – 16:00 ч.    /   На 11.02.2021 г.   /13:00 – 16:00 ч.    /   На 12.02.2021 г.   /13:00 – 16:00 ч.    / –  Златуша:   II-229  ,  УПИ  II-214  Кв.20  ,    УПИ  ІІІ-226, Кв.22, Къща, Вила

На 08.02.2021 г.   /13:30 – 16:30 ч.    / –  Пожарево,  Общ. Божурище:   III-062053, Кв.37  ,  VІІІ-485, Кв.34  ,  XI-59.11  ,  Александър Александров  69,  Космонавт Георги Иванов  104, 119, 172,  УПИ  VI-105 Кв.8  ,  УПИ  X-059007,  Кв.9  ,  УПИ  XI-485, Кв.34  ,  УПИ  Х-108 Кв.8  ,  УПИ – XII-148  Кв.10  Христо Стефанов  66,    Къща

Подробна информация за засегнатите райони можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“,   на адрес http://www.cez-rp.bg/bg/grafici/grafik-na-planirani-remonti/.  Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии,   текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на www.cez-rp.bg,   за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването и за очакваното време за възстановяване му.  Освен посочените по-горе срокове,   с цел обезопасяване на съоръженията за работа,   осигуряване на алтернативно захранване и последващо включване на съоръженията,   върxу които са извършвани планирани дейности,   се налагат кратковременни оперативни превключвания на електрозахранването,   чиято продължителност е под 5 минути.

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените

неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.