Уважаеми клиенти,  

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти.   Компанията всекидневно извършва дейности,   свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла,   подмяна на електромери,   ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение,   присъединяване на клиенти,   кастрене,   профилактика на трафопостове и други.   Успешната реализация на тези мерки налага да бъдат извършени следните планирани прекъсвания на електрозахранването за периода 2226 февруари  2021 г,   включително:

ОБЛАСТ

Дата/период    Времетраене Засегнат район /улица,   квартал,    УПИ,   ПИ/

 

София-Област

Община Божурище

На 22.02.2021 г. /14:01 – 15:30 ч./ –  Божурище:   Акация  1,  Европа  173, 108, 104, 72, 156, 93,  Землище  С. Пролеша / Божурище  ,  Максим Горки  15, 23, 19, 18, 16, 25, 28, 26, 29, 22, 30, 20, 27, 42, Къща, 49а, 45, 5а, 39, 44, 43, 49, 46, 47, 17, 41, 43а, 40, УПИ  4-019003, Кв.7, УПИ  X-034032, Кв.10,  СТП Максим Горки  ,  Ул.Хан Телериг  7, 1,  УПИ  X-022044 Кв.9  ,  УПИ  XVI-108 Кв 14  ,  УПИ  Х-22267, Кв.18  ,  УПИ -IV-022264 Кв.18  ,  Хан Кардам  8, 6, 3, 4,  Хан Телериг  3, 5,  Цар Иван Асен Втори  ,  Цар Иван Шишман  ,  Цар Самуил  4, 1,  Черна Бара  Къща, 4 Ж.Кв.Черна Бара, 24, 8, 19, 6, 17, 27, 7, 1, 14, 18, 13, 28, 20, 16, 5, 23, 2, 12, 11, 15, УПИ  XII-034032, Кв.10, 10, 26, 9, 22,    Бул. Европейски Път 88

На 22.02.2021 г. /11:00 – 15:30 ч./   На 24.02.2021 г. /11:00 – 15:30 ч./   На 26.02.2021 г. /11:00 – 15:30 ч./ –  Златуша:   II-229  ,  №ІІІ А-56 Кв 5  ,  УПИ  II-214  Кв.20  ,  УПИ  X-59 Кв. 25  ,    Къща,    УПИ  ІІІ-226, Кв.22, Къща, Вила

На 23.02.2021 г. /11:00 – 15:30 ч./   На 25.02.2021 г. /11:00 – 15:30 ч./ –  Златуша:   II-229  ,  №ІІІ А-56 Кв 5  ,  УПИ  II-214  Кв.20  ,  УПИ  X-59 Кв. 25  ,    УПИ  ІІІ-226, Кв.22, Къща, Вила,    Къща

На 22.02.2021 г. /14:01 – 15:30 ч./ –  Пролеша:   70  Лятна Кухня,  I-040225  ,  IV-Училище  ,  Ix-042055  ,  IX-108,  Кв.16  ,  VI-17,  Кв.69  ,  Vi-70, Кв.7  ,  VI-84,  Кв.10  ,  VIII-042140, Кв.45  ,  XI-118. Кв. 24  ,  XI-247  ,  XII-247, Кв.49  ,  XIII-272,  Кв.65  ,  Бовал Сервиз Еоод  ,  Васил Левски  10б, 9, 10а, 74,  Иван Вазов  12,  Капиан Петко Войвода  2а,  Кю Енд И – Бред Къмпани Оод  ,  Лале  7, 3,  М.Гуното УПИ  XXII-041138 Кв.14  ,  Местност Лазар,  УПИ  І-014151  ,   ПИ  043001  ,   ПИ  58606.22.295  ,   ПИ  58606.40.299  ,   ПИ  58606.40.301  ,  Стефан Караджа  11,  Ул.Иван Вазов  16,  Ул.Кокиче  12,  УПИ  23-041025,  Кв.66  ,  УПИ  I-041139 Кв.1  ,  УПИ  I-32.5, Кв.2, М.Попърт  ,  УПИ  I-381 Кв.38  ,  УПИ  II-259, Кв.75  ,  УПИ  II-32.5, 32.6, Кв.2, М.Попърт  ,  УПИ  III-040059  ,  УПИ  IV  Кв.2  ,  УПИ  IV-040148, 040149, 40143, Кв 6  ,  УПИ  IV-045132 Кв.54  ,  УПИ  IX-040027 Кв.65  ,  УПИ  IX-040057 Кв.38  ,  УПИ  V-041067 Кв.66  ,  УПИ  V-045062 Кв.73  ,  УПИ  V-29 Кв.11  УПИ  VI-251 Кв.49  ,  УПИ  VII-045106 Кв.53  ,  УПИ  VII-327 Кв.48  ,  УПИ  VIII-87,  Кв.13  ,  УПИ  VІ-040021 Кв.65 Общ. Божурище  ,  УПИ  VІ-045140  ,  УПИ  VІІ-108,  Кв.16  ,  УПИ  X-045125. Кв.  ,  УПИ  XII-115 Кв.23  ,  УПИ  XIII-027035 Кв.1  ,  УПИ  XIII-233 Кв.42  ,  УПИ  XIV-42.113,  Кв.44  ,  УПИ  XVI-538 Кв.63  ,  УПИ  XVII-40267 Кв.65  ,  УПИ  XVIII-538 Кв.63  ,  УПИ  XXIV-310, 313 Кв.46  ,  УПИ  І-027035 М.Бъшина Падина  ,  УПИ  ІV-296  ,  УПИ  Х-244 Кв.42  ,  УПИ  Х-491 Кв.23  ,  УПИ  ХVІІ – 014034 Кв.8 М.Лазар  ,  УПИ -040057 Кв.38  ,  УПИ ХІ-102 Кв.15  ,  Христо Ботев  46, 22, 90,  Христо Ботев/Бивш Стопански Двор  ,  Цар Калоян  УПИ  IV-040022  Кв.71  ,    Вила, УПИ  ХV-041057, 041167 Кв.66, Къща, Къща, 51, Къща, Учебна Складова База, Вила

На 22.02.2021 г. /14:01 – 15:30 ч./ –  Хераково:   XVII-162004 Кв.21  ,  159020  ,  18-162004 Кв. 21  ,  77246.123.21  ,  77246.153.14  ,  77246.24.28  ,  77246.32.27  ,  I-000201  ,  I-160006,  Кв.42  ,  I-9  ,  II-024019  ,  III-028096,  Кв.1  Местност   Голи Връх;  III-238  ,  IV-016104, Кв.3, М.Кочияш  ,  IV-028096,  Кв.1  Местност   Голи Връх,  IV-392  Кв.47  ,  V-028096,  Кв.1  Местност  Голи Връх,  V-130086,  М.Савина Водиеница 75  ,  V-187  ,  VI-028096,  Кв.1  Местност  Голи Връх,  VII-028073,  Кв.1  Местност   Голи Връх,  VIII-024012,  Кв.3  ,  XII-396 И XII-397,  Кв.39  ,  XXXIII-25.159  ,  XXXIV-25 .160 Кв.1  М.Герен,  ІІІ-694, Кв.48, Мбобен  ,  №3 Стопански Двор  ,  А Плюс Б И Компания-таня Пенч  Ва Ет,  Александър Стамболийски (Мах.Бобен)  70, 52,  Бобен  ,  Бобенски Път  23, 61,  Д-Р Петър Берон  16,  Имот 44, Стопански Двор  ,  Кад.Ном.14  ,  М. Балин Дол  ,  М. Скала,  УПИ  ІІІ-176111,  Кв.2  ,  М.Бобен  УПИ  I-326  Кв.34,  М.Бобен УПИ  Х-029062  Кв.1  ,  М.Голи Връх   ПИ  77246.28.3,  М.Коцин Брест  ,   ПИ  77246.168.1  ,  С.А.Р. – Импекс Оод  ,  УПИ   II 29 М.Балин Дел  УПИ  024020,  Кв.4  ,  УПИ  I-29.126 Кв.5  ,  УПИ  II-032001 Кв.4  ,  УПИ  II-178 Кв.21  ,  УПИ  III-29.124 Кв.5  ,  УПИ  III-393  Кв.48  ,  УПИ  IV-123022  ,  УПИ  IV-166 Кв.1  ,  УПИ  IV-179 Кв.21  ,  УПИ  IX-029062 Кв.1  ,  УПИ  V-024020 Кв.4  ,  УПИ  V-166,  Кв.1  ,  УПИ  VI-024020 Кв.4  ,  УПИ  VIII-126,  Кв.4  ,  УПИ  VIII-483 Кв.66 Мах.Кантон  ,  УПИ  XII-029062  Кв.1,  УПИ  XV-162004  ,  УПИ  Xv-166016,  Кв. 3  ,  УПИ  XVI-162004 Кв.21  ,  УПИ  XVII-162004, Kb.21  ,  УПИ  XXI-342, Кв.37  ,  УПИ  XXI-684  ,  УПИ  XXIV-025093, Кв.1, М.Герена  ,  УПИ  XXIV-508 Кв.75  ,  УПИ  XXIX-510  Кв.75  ,  УПИ  XXV -165 Кв 39  ,  УПИ  XXVIII-508 Кв.75  ,  УПИ  XXXV-25.161 Кв.1  ,  УПИ  XXXVI М Герена  УПИ  Х-029062 Кв.1  ,  УПИ  ХV-545,  Кв.70,  М.Кантон  ,  Х-162002  ,  Хан Кубрат  ,  Хераково Ханче  Мах.Бобен, УПИ  ІІІ-391, Махала Бобен, М.Вучово Ливаге, Вила, 455, Вила 39, Местност Гъзелев Дол, 0, Къща, Къща, ТП Скала Махала, Вила, Къща, Мах. Бобен

Подробна информация за засегнатите райони можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“,   на адрес http://www.cez-rp.bg/bg/grafici/grafik-na-planirani-remonti/.  Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии,   текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на www.cez-rp.bg,   за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването и за очакваното време за възстановяване му.  Освен посочените по-горе срокове,   с цел обезопасяване на съоръженията за работа,   осигуряване на алтернативно захранване и последващо включване на съоръженията,   върxу които са извършвани планирани дейности,   се налагат кратковременни оперативни превключвания на електрозахранването,   чиято продължителност е под 5 минути.

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените

неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.