ОБЛАСТ

Дата/период    Времетраене Засегнат район /улица, квартал, УПИ, ПИ/

 

 

София-Област

Община Божурище

На 15.06.2020 г. /13:00 – 18:00 ч./ – Пролеша:   70 Лятна Кухня, IV-Училище , VI-70, Кв.7 , Васил Левски 74, Христо Ботев 90,    Къща, 51

На 15.06.2020 г. /13:30 – 16:30 ч./   На 16.06.2020 г. /13:30 – 16:30 ч./   На 17.06.2020 г. /13:30 – 16:30 ч./   На 18.06.2020 г. /13:30 – 16:30 ч./   На 19.06.2020 г. /13:30 – 16:30 ч./ – Росоман:   63121.133.9 , I-30, Кв.6 , Гранит , М.Падината ,  УПИ IV-58, Кв.9 ,  УПИ XIV-145 ,  УПИ ХIII-144 Кв.22 , Черква ,    П-Л ІІІ-99, Кв.15, Вила

На 15.06.2020 г. /13:00 – 16:30 ч./   На 16.06.2020 г. /13:00 – 16:30 ч./   На 17.06.2020 г. /13:00 – 16:30 ч./   На 18.06.2020 г. /13:00 – 16:30 ч./   На 19.06.2020 г. /13:00 – 16:30 ч./ – Хераково:   III-028096, Кв.1 Местност; Голи Връх, IV-028096, Кв.1 Местност; Голи Връх, V-028096, Кв.1 Местност Голи Връх ;, Vi-028096, Кв.1 Местност

Голи Връх ; Vii-028073, Кв.1 Местност Голи Връх ;, Александър Стамболийски (Мах.Бобен) 52, М. Балин дол , М.Бобен УПИ Х-029062 Кв.1 ,  УПИ III-393 Кв.48 ,  УПИ IX-029062 Кв.1 УПИ XII-029062 Кв.1, УПИ XXI-342, Кв.37 ,  УПИ Х-029062 Кв.1 ,    Вила, Къща, Мах. Бобен

На 15.06.2020 г. /13:00 – 18:00 ч./   На 16.06.2020 г. /13:00 – 18:00 ч./ – Храбърско:   Махала Черен Пешо