Уважаеми клиенти,  

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти.   Компанията всекидневно извършва дейности,   свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла,   подмяна на електромери,   ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение,   присъединяване на клиенти,   кастрене,   профилактика на трафопостове и други.   Успешната реализация на тези мерки налага да бъдат извършени следните планирани прекъсвания на електрозахранването за периода 01 – 05 март  2021 г.,   включително:

 

ОБЛАСТ

Дата/период    Времетраене Засегнат район /улица,   квартал,    УПИ,   ПИ/

 

София-Област

Община Божурище

На 02.03.2021 г. /09:30 – 15:30 ч./ –  Божурище:   Европа  173, 108, 104,  Максим Горки  15, 23, 19, 18, 16, 25, 28, 26, 29, 22, 30, 20, 27,  Ул.Хан Телериг  7, 1,  УПИ  XVI-108 Кв 14  ,  Хан Кардам  8, 6, 3, 4,  Хан Телериг  3, 5,  Черна Бара

На 01.03.2021 г. /10:30 – 15:30 ч./   На 02.03.2021 г. /10:30 – 15:30 ч./   На 04.03.2021 г. /10:30 – 15:30 ч./   На 05.03.2021 г. /10:30 – 15:30 ч./ –  Златуша:   ІІІ А-56 Кв 5  ,  УПИ  X-59 Кв. 25  ,    Къща

На 01.03.2021 г. /11:00 – 15:30 ч./   На 02.03.2021 г. /11:00 – 15:30 ч./   На 04.03.2021 г. /11:00 – 15:30 ч./   На 05.03.2021 г. /11:00 – 15:30 ч./ –  Златуша:   II-229  ,  УПИ  II-214  Кв.20  ,    УПИ  ІІІ-226, Кв.22, Къща, Вила

На 02.03.2021 г. /09:30 – 16:00 ч./ –  Пролеша:   VI-17,  Кв.69  ,  УПИ  I-32.5, Кв.2, М.Попърт  ,  УПИ  II-259, Кв.75  ,  УПИ  II-32.5, 32.6, Кв.2, М.Попърт

На 02.03.2021 г. /09:30 – 15:30 ч./ –  Пролеша:   ПИ 58606.22.295

 

Подробна информация за засегнатите райони можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“,   на адрес http://www.cez-rp.bg/bg/grafici/grafik-na-planirani-remonti/.  Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии,   текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на www.cez-rp.bg,   за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването и за очакваното време за възстановяване му.  Освен посочените по-горе срокове,   с цел обезопасяване на съоръженията за работа,   осигуряване на алтернативно захранване и последващо включване на съоръженията,   върxу които са извършвани планирани дейности,   се налагат кратковременни оперативни превключвания на електрозахранването,   чиято продължителност е под 5 минути.

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените

неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.