Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага да бъдат извършени следните планирани прекъсвания на електрозахранването за периода 0812 март 2021 г, включително:

ОБЛАСТ

Дата/период    Времетраене Засегнат район /улица, квартал,  УПИ, ПИ/

СОФИЙСКА ОБЛАСТ

Община Божурище

На 08.03.2021 г. /10:30 – 15:30 ч./   На 09.03.2021 г. /10:30 – 15:30 ч./   На 10.03.2021 г. /10:30 – 15:30 ч./   На 11.03.2021 г. /10:30 – 15:30 ч./   На 12.03.2021 г. /10:30 – 15:30 ч./ –  Златуша: №Ііі А-56 Кв 5, УПИ X-59 Кв. 25,

На 08.03.2021 г. /11:00 – 15:30 ч./   На 09.03.2021 г. /11:00 – 15:30 ч./   На 10.03.2021 г. /11:00 – 15:30 ч./   На 11.03.2021 г. /11:00 – 15:30 ч./ –  Златуша: II-229, УПИ II-214 Кв.20, УПИ III-226, Кв.22,

На 09.03.2021 г. /10:00 – 14:00 ч./ –  Делян, Общ. Божурище: IV-052034, Писател Спас Антонов 2, ХVIII-115, Кв.15, Община Божурище, УПИ Vіі-23, Кв.8,

Подробна информация за засегнатите райони можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, на адрес http://www. cez-rp. bg/bg/grafIcI/grafIk-na-planIranI-remontI/. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp. bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването и за очакваното време за възстановяване му. Освен посочените по-горе срокове, с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности, се налагат кратковременни оперативни превключвания на електрозахранването, чиято продължителност е под 5 минути

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.